MHS 811
MHS 811
Tablo obsluhy
Tablo obsluhy MHS 811 je jednoduchý nadstavbový prvek v analogovém adresovatelném systému EPS LITES, který signalizuje stavy z připojených ústředen MHU 110 a MHU 111 a umožňuje jejich ovládání.

Tablo obsluhy může pracovat ve dvou základních režimech - v aktivním nebo pasivním. V aktivním režimu (řídící tablo) umožňuje kromě signalizace stavu ústředen i jejich plné ovládání. V pasivním režimu (signalizační tablo) pouze zobrazuje stav ústředen bez možnosti jejich ovládání, avšak v případě potřeby lze i z pasivního tabla převzít řídící pravomoci a přepnout tablo do aktivního režimu (stávající aktivní tablo se přepne do pasivního režimu). Do systému lze zapojit maximálně 3 tabla a 4 ústředny.

Tablo vyhovuje normám ČSN 34 2710, ČSN 73 0875 a ČSN EN 54-2.

 

Signalizované stavy připojených ústředen
Poplach všeobecný, číslo ústředny, adresa hlásiče, místo požáru
Porucha všeobecně, výstupy, přenos, systém, zdroje, akumulátor, zkraty a přerušení vedení s hlásiči a jinými prvky, spojení se zemí
Vypnutí všeobecně, výstupy, přenos, siréna, hlásiče, vnější zařízení
Ostatní provoz, provoz na náhradní zdroj, režim DEN, test, aktivace přenosu, aktivace sirény

 

Technické parametry
Zdroj napájecího napětí ústředna MHU 110, MHU 111
Rozsah napájecího napětí (9 ÷ 27) Vss
Proudový odběr - klidový stav 130 mA
Proudový odběr - poplachový stav 150 mA
Proudový odběr - test tabla 200 mA
Signalizace optická LED diody, displej 4 × 40 znaků
Signalizace akustická interní piezoelement
Vstupy 
Vstupy optoizolované 6 × (5 ÷ 30) V
Výstupy hlídané  
Reléové potenciálové napětí podle typu ústředny
počet 2
výstupní proud 0,5 A (ústředna 0,05 A - maximální výstupní proud závisí na odporu vedení mezi tablem a napájecí ústřednou, napětí musí zůstat v požadovaných mezích)
Výstupy nehlídané 
Reléové potenciálové relé - přepínací kontakt max. 42 V, max. 1 A, 15 W, 30 VA
počet 2
Otevřený kolektor max. 30 V, max. 0,15 A (z vnějšího zdroje)
počet 6
Komunikační kanály 
Linka RS 485 jednoduchá/kruhová, max. 1 km
propojovací kabel sdělovací stíněný párovaný
připojitelná zařízení počítač nadstavby, ústředna MHU 110, MHU 111, další tablo MHS 811, reléové skříně MHY 907 a MHY 908
Linka RS 232 1 × izolovaný typ, max. 15 m
připojitelná zařízení tiskárna, 1× neizolovaný typ, max. 200 m
připojitelná zařízení modem
Krytí IP 30 (podle ČSN EN 60529)
Zařízení třídy ochrany III (podle ČSN EN 61010-1)
Stupeň odrušení třída B (podle ČSN EN 55022)
Rozměry (320 × 245 × 66) mm
Hmotnost 4 kg

 

Pracovní podmínky
Zařízení je určeno pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -5 °C až +40 °C
Relativní vlhkost vzduchu ø 75%, 10 dní v roce 95%, v ostatních dnech příležitostně 85%
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa
Montážní poloha svislá na stěny bez otřesů