MHS 809
MHS 809
Ttablo obsluhy
Tablo obsluhy je prvek nadstavby jednoduchého typu v adresovatelném systému EPS LITES. Signalizuje stavy z připojených ústředen a umožňuje jejich ovládání.

Tablo obsluhy je prvek nadstavby jednoduchého typu v adresovatelném systému EPS LITES. Signalizuje stavy z připojených ústředen a umožňuje jejich ovládání.

Tablo obsluhy MHS 809 může pracovat ve dvou základních režimech, jako aktivní nebo pasivní. V aktivním režimu (řídící tablo) umožňuje kromě signalizace stavu ústředen i jejich plné ovládání, pasivní tablo (signalizační) pouze zobrazuje stav ústředen bez možnosti jejich ovládání. Do soustavy lze zapojit max. tři tabla a čtyři ústředny MHU 109. Při použití více tabel v sestavě má vždy jedno tablo funkci řídící a další funkci pouze signalizační. Z jedné ústředny lze napájet dvě tabla. V soustavě více ústředen se doporučuje rozložit napájení tabel tak, aby jedna ústředna napájela jedno tablo.
Tablo obsahuje výstup pro připojení tiskárny.
Tablo MHS 809 vyhovuje ČSN 34 2710, ČSN 73 0875 a ČSN EN 54-2.

 

Signalizované stavy připojených ústředen:
Poplach všeobecný, číslo ústředny, místo požáru, číslo hlásiče
Porucha všeobecná, přenos, systém, zdroje, akumulátoru, zkraty a přerušení vedení s hlásiči a jinými prvky, spojení se zemí
Vypnutí všeobecně, poplachové zařízení, přenos, hlásiče, vnější zařízení
Provoz provoz, provoz na náhradní zdroj, režim DEN, test, aktivace přenosu

 

Ovládané funkce na připojených ústřednách:

  • Rušení akustické signalizace
  • Nulování poplachu, vypínání relé v reléových skříních
  • Vypínání externí sirény při poplachu
  • Vypínání režimu DEN / NOC
  • Nastavení časů T1, T2
  • Zapínání, vypínání testu adresy, skupiny adres
  • Zapínání, vypínání adresy, skupiny adres
  • Test signalizace
  • Stav počítadel poplachů a poruch
  • Programování týdenního režimu DEN / NOC

 

Technické parametry
Zdroj napájecího napětí ústředna MHU 109
Rozsah napájecího napětí (7,5 ÷ 15) Vss
Proudový odběr - klidový stav 130 mA (síť)
max. 50 mA (AKU)
Proudový odběr - poplachový stav 150 mA
Proudový odběr - test tabla 200 mA
Signalizace optická LED diody, displej 2 × 40 znaků
Signalizace akustická interní piezoelement
Délka vedení RS 485 - hlavní trasa max. 1 km
Délka vedení RS 485 - odbočující trasa max. 300 m
Délka vedení RS 485 - souhrnná délka částí trasy max. 1,3 km
Propojovací kabel sdružený pro napájení a komunikaci sdělovací stíněný párovaný
Sériová rozhraní 1 × RS 485, komunikace v soustavě 2× RS 232, tiskárna, konfigurační PC
Doba provozu na náhradní vnitřní zdroj 20 min
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 30
Zařízení třídy ochrany dle ČSN EN 61010-1 III
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
třída B
Rozměry (276 × 198 × 60) mm
Hmotnost cca 2,2 kg

 

Pracovní podmínky
Zařízení je určeno pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -5 °C až +40 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 80% při + 40 °C
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa