MHS 513
MHS 513
Tablo signalizační k MHU 113
Tablo signalizační MHS 513 je zařízení určené k připojení na ústřednu elektrické požární signalizace MHU 113. Tablo umožňuje signalizaci některých základních stavů ústředny.

Tablo se skládá z plechové skříňky, v níž je umístěna deska plošného spoje s veškerou elektronikou, signalizačními prvky, ovládacími tlačítky a svorkami. Ve víku jsou otvory pro signalizační a ovládací prvky a jejich popisy a okénko pro papírový štítek, na který je možné popsat jednotlivé smyčky.

Tablo vyhodnocuje informace získané po komunikačním sériovém kanálu RS 485. Získané informace převádí na odpovídající akustickou a optickou signalizaci (LED). Pro každou smyčku umožňuje signalizovat poplach, poruchu a vypnutí, souhrnně pak úsekový a všeobecný poplach, poruchu, vypnutí, provoz na náhradní zdroj, režim den apod. Z tabla je možné rovněž provést kvitaci poplachu a nulování ústředny. Ke každé ústředně je možné připojit maximálně dvě tabla.
Tablo splňuje mj. požadavky norem ČSN 34 2710, ČSN 73 0875 a ČSN EN 54-2.

Technické parametry
Napájení 
Zdroj napájecího napětí ústředna MHU 113
Rozsah napájecího napětí (10 ÷ 15)Vss
Odběr - klidový stav max. 25 mA
Odběr - poplachový stav max. 50 mA
Komunikační kanál 
Linka RS 485 kruhová nebo jednoduchá
Délka vedení max. 1 km
Odpor vodiče napájení 50 W
Odpor vodiče A, B 50 W
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 30
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B
Rozměry (š × v × h) (280 × 180 × 35)mm
Hmotnost cca 0,9 kg

 

Pracovní podmínky
Zařízení je určeno pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -5 °C až +40 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 75% 10 dní v roce 95 %, v ostatních dnech příležitostně 85 %
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa
Montážní poloha svislá na stěny bez otřesů