MHG 262V0
Hlásič kouře optický
Hlásič kouře optický interaktivní s rozšířeným spektrem detekovaných kouřů je určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v autonomních aplikacích a v systémech EPS pro vagóny.

Hlásič kouře optický interaktivní s rozšířeným spektrem detekovaných kouřů je určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v autonomních aplikacích a v systémech
EPS pro vagóny. Reaguje na zplodiny hoření - viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly) na principu detekce rozptýleného modrého záření.

Hlásič MHG 262V0 je konvenční (neadresovatelný) hlásič, odvozený z hlásiče adresovatelného interaktivního MHG 262i. Hlásič MHG 262V0 se zapojuje do autonomní zásuvky MHY 734.037 se šroubovými svorkami nebo do zásuvky MHY 734.038 s krimpovacím konektorem. Pro použití v EPS pro vagóny se hlásič zapojuje do zásuvky MHY 734.029V0.
Hlásič vyhodnocuje požárovou situaci na základě měření okolní koncentrace kouře, a to podle následujících nastavitelných parametrů:

  • citlivost hlásiče; monitoruje zvýšení koncentrace okolního kouře oproti klidovému stavu, který průběžně kompenzuje klimatické a další vlivy (teplota okolí, tlak apod.); citlivost hlásiče lze
    nastavit ve třech stupních, které je nutné volit s ohledem na zatížení okolí hlásiče zplodinami, na které hlásič reaguje.
  • rychlost reakce; jde o úroveň verifikace požárové situace; lze nastavit ve dvou stupních, které ale nejde vyjádřit jednoduchým časovým údajem, neboť rychlost reakce závisí na časovém vývoji požárové situace.
  • hlídání zaprášení; monitoruje klidovou úroveň hlásiče a na jejím základě vyhodnocuje míru zaprášení optické komory a tedy i spolehlivost hlásiče; hlídání zaprášení lze zapnout nebo vyřadit.

 

Nastavitelné parametry se zadávají pomocí přípravku MHY 536 (MHY 535).

Hlásič MHG 262V0 má vestavěn obvod, který při poruše hlásiče (např. zaprášení) rozpojí kladné svorky hlásiče +L1 a +L2, které jsou v klidu propojené. Tohoto obvodu se využívá v autonomních zásuvkách i v EPS pro vagóny k signalizaci poruchy hlásiče.

Při montáži hlásiče ve výšce lze použít montážní tyč MHY 736.

Hlásiče vyhovují normě ČSN EN 54-7 a pro použití v EPS podléhají posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

 

Technické parametry
Napájení autonomní zásuvka nebo smyčka vagónové EPS LITES
Optická signalizace dvojice červených LED
Testování zkušební tyčí MHY 506
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 43
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B
Kontrola a změna parametrů hlásiče přípravkem adresovacím MHY 536
Rozměry (Ø98 × 58) mm
Hmotnost cca 120 g
Nehořlavost plastů dle UL 94 - V0

 Hlásič je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

Pracovní podmínky
Hlásič je určen pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-3:
K: klimatické podmínky pro prostředí 3K5
-rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
- max. relativní vlhkost vzduchu 95 % při 40 °C
-bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu  
Z: zvláštní podmínky 3Z1 tepelné záření zanedbatelné, 3Z8 kropení vodou
B: biologické podmínky 3B1 bez přítomnosti flóry a fauny
C: chemicky aktivní látky 3C2
S: mechanicky aktivní látky 3S1
M: mechanické podmínky 3M2
Doba trvání významné teploty (45 °C až 70 °C) 2 měs./rok
Doba trvání významné vlhkosti (85 % až 95 % / ≤ 40 °C) 100 hod./rok
Maximální doba trvání skrápění 10 min./měsíc