MHG 943
MHG 943
Vstupní prvek čtyřnásobný (hlásič technologický)
MHG 943 je adresovatelný prvek EPS se čtyřmi vstupy

MHG 943 je adresovatelný prvek EPS se čtyřmi vstupy určený ve spolupráci s adresovatelnými ústřednami elektrické požární signalizace LITES, vyráběnými v LITES Liberec s. r. o., pro automatickou signalizaci předem definovaného výjimečného stavu (stavů) libovolného externího zařízení, které tento stav (stavy) signalizuje buď sepnutím či rozepnutím elektrického kontaktu, nebo napětím přivedeném na optoizolovaný vstup. Kontakty lze zapojit rovněž v hlídaném režimu.

Prvek vstupní komunikuje s ústřednou na čtyřech po sobě následujících adresách, první z nich se nastavuje pomocí adresovacího přípravku MHY 535. Aktivace kteréhokoliv vstupu je signalizována blikáním červené LED a doplňkové SMD LED příslušného aktivovaného vstupu. Elektrické obvody prvku vstupního jsou na desce s plošnými spoji, která je umístěna v plastové krabici se snímatelným průhledným víkem. Propojovací vodiče se připojují do šroubových svorek.

Prvek vstupní je napájen impulsním napětím z hlásicí linky ústředny EPS. Obsahuje zdroj pro napájení vlastních elektronických obvodů. Vyhodnocovací obvody na vstupu lze zapojit buď jako optoizolované, nebo pro připojení spínacího či rozpínacího kontaktu. Tyto vstupy lze nastavit i jako hlídané, kde u připojeného externího zařízení lze zapojit součastně rozpínací kontakt (porucha) a spínací kontakt (poplach). Zároveň je vedení smyčky hlídané na přerušení a zkrat. Adresovatelná část registruje komunikaci z ústředny, přihlásí se na příslušné adrese a do ústředny předá informaci při aktivaci vstupu prvku vstupního.

Adresovatelná část registruje komunikaci z ústředny, přihlásí se na příslušné adrese a do ústředny předá informaci při aktivaci vstupu prvku vstupního.

 

 

MHG 943 zapojení

Technické parametry
Napájecí napětí (18 až 21) Vimp
Jmenovité napájecí napětí 12 Vimp
Klidový proud (pro zápočet do proudu linky) max. 200 μA
Počet vstupů 4
Vstup optoizolovaný – napěťový
vstupní napětí 9 V ÷ 30 V (logická 1), 0 V ÷ 3 V (logická 0)
vstupní odpor cca 10 kΩ
Vstupní kontakt spínací/rozpínací
odpor vedení a sepnutého kontaktu max. 1 kΩ
odpor rozepnutého kontaktu min. 10 kΩ
výstupní testovací napětí cca 12 Vimp
výstupní testovací proud max. 1,2 mA
Vstup hlídaný
testovací napětí 12 Vimp
odpor vedení max. 100 Ω
test. proud klid cca 0,8 mAimp
test. proud poplach cca 1,5 mAimp
test. proud porucha hlásiče cca 0,5 mAimp
odpor klid 10 kΩ
odpor poplach 4,7 kΩ
odpor porucha hlásiče 20 kΩ
Optická signalizace červená LED
Nastavení adresy (přípravkem MHY 535) 1 – 128
Odpor vedení paralelní signalizace max. 100 Ω
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 65
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Průřez připojitelných vodičů (0,2 ÷ 1,5) mm²
Rozměry (130 × 941 × 57) mm
Hmotnost cca 220 g

 

Prvek vstupní MHG 943 je určen k připojení k zařízení bezpečnému ve smyslu ČSN EN 60950 a splňuje požadavky normy pro vstupní/výstupní zařízení ČSN EN 54-18.

Při projektování hlásiče je nutné dbát doporučení a opatření ke snížení vlivu rušivých napětí a předpisů pro projekci ústředen EPS.

 

Pracovní podmínky
Prvek vstupní je určen pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-3.
K: klimatické podmínky pro prostředí 3K5
rozsah pracovních teplot (-25 až +70) °C
rozsah relativní vlhkosti vzduchu max. 95 % při +40 °C
rozsah atmosférického tlaku (86 až 106) kPa
bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu  
Z: zvláštní podmínky 3Z1 tepelné záření zanedbatelné
B: biologické podmínky 3B1 bez přítomnosti flóry a fauny
C: chemicky aktivní látky 3C1
S: mechanicky aktivní látky 3S1
M: mechanické podmínky 3M1
Doba trvání významné teploty
(45 až 70)°C
2 měsíce/rok
Doba trvání významné vlhkosti
(85% až 95%/≤ 40°C)
100 hodin/rok