MHG 942
MHG 942
Vstupní prvek s izolátorem (hlásič technologický)
Vstupní prvek s izolátorem MHG 942 je adresovatelný technologický hlásič s vestavěným izolátorem

Vstupní prvek s izolátorem MHG 942 je adresovatelný technologický hlásič s vestavěným izolátorem určený ke spolupráci s adresovatelnými ústřednami elektrické požární signalizace LITES, vyráběnými v LITES Liberec s. r. o., pro automatickou signalizaci předem definovaného výjimečného stavu libovolného externího zařízení, které tento stav signalizuje buď sepnutím či rozepnutím elektrického kontaktu, nebo napětím přivedeném na  optoizolovaný vstup.

Hlásič se zapojuje do hlásicí linky adresovatelných ústředen MHU 109 a MHU 110/111 pomocí dvoudrátového vedení. Adresa se nastavuje pomocí přípravku adresovacího MHY 535. Během provozu není hlásič technologický obsluhován, klidový stav není signalizován. Výjimečný (neklidový) stav, který způsobí aktivaci hlásiče, je na hlásiči signalizován blikáním červené LED na pokyn z ústředny. K hlásiči lze připojit signální svítidla MHS 409 nebo MHS 408.

Prvek MHG 942 má vestavěný izolátor, který lze z činnosti vyřadit. Hlásič lze použít i jen jako samotný izolátor, v tom případě nemusí mít přiřazenou žádnou adresu.

 

Technické parametry
Napájecí napětí (18 až 21) Vimp
Jmenovité napájecí napětí 20 Vimp
Optická signalizace červená LED
Možnost připojení paralelní signalizace MHS 409, MHS 408
Vstup optoizolovaný – napěťový
vstupní napětí 5 V ÷ 30 V
vstupní odpor cca 10 kΩ
kontakt – spínací / rozpínací
výstupní napětí 20 Vimp
výstupní proud 1,2 mA
Nastavení adresy (přípravkem MHY 535) 1 – 128
Odpor vedení paralelní signalizace max. 100 Ω
Průřez připojitelných vodičů (0,2 ÷ 1,5) mm²
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 40
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Rozměry (81 × 81 × 24) mm
Hmotnost cca 85 g

 

Prvek MHG 942 je určen k připojení k zařízení bezpečnému ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Pracovní podmínky
Prvek vstupní MHG 942 je určen pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
rozsah pracovních teplot (-25 až +70) °C
rozsah relativní vlhkosti vzduchu max. 95 % při +40 °C
rozsah atmosférického tlaku (86 až 106) kPa