MHG 662
MHG 662
Hlásič kouře lineární interaktivní - odrazová verze, univerzální
Hlásič kouře lineární MHG 662 je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře

Hlásič kouře lineární MHG 662 je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v adresovatelném i neadresovatelném systému elektrické požární signalizace LITES.

Slouží k indikaci vznikajícího požáru na principu zeslabení paprsku infračerveného záření částicemi kouře, umísťuje se v místech předpokládaného výskytu a soustřeďování kouře. Vyrábí se v odrazovém provedení.
Lineární hlásič MHG 662 tvoří vysílač a přijímač na jedné desce plošného spoje, která je s optickou soustavou umístěna v plastové krabici s průzorem pro ič záření. Paprsek se odrazí pomocí vhodného počtu odrazových skel 6XV 825 112 (do 50 m), nebo pomocí koutového odražeče (do 100 m).
Hlásič může pracovat v režimech:

  • neadresovatelný s napěťovou charakteristikou (a)
  • neadresovatelný s proudovou charakteristikou (b)
  • interaktivní (c)

Podle režimu přijímače je možné hlásič připojit k ústřednám MHU 102, MHU 103, MHU 105, MHU 106, MHU 108, MHU 113, MHU 109, MHU 110 a MHU 111. Při připojení hlásiče v režimu (c) k ústředně MHU 109 nelze využít předpoplach a zaprášení se zobrazuje jako ztráta adresy. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 409, MHS 408 (MHS 407, MHS 405) nebo přípravek indikační MHY 737, který zároveň slouží k nastavení a kontrole hlásiče.
Pro použití v EPS podléhá hlásič posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Hlásiče nejsou určeny do prostředí s nebezpečím výbuchu, vyhovují evropské normě EN 54-12.

 

Technické parametry
Napájení
(c) adresovatelné ústředny LITES
(a), (b) (16 ÷ 24) Vss
Klidový odběr max. 300 µA (dle dosahu)
Odběr při hlášení požáru
(a) max. 100 mA (omezen ústřednou)
(b) 20+1-5 mA
Napětí při hlášení požáru (a) (6 ÷ 8) V
Doba reakce nastavitelná* (a), (b) cca 5 s, 30 s
Citlivost nastavitelná* (a), (b) 20, 29, 40 a 60% absorpce záření kouřem
Optická signalizace červená LED v přípravku indikačním a přijímači (pouze při sejmutém krytu)
Paralelní signalizace typ LITES
Dosah 10 ÷ 100 m
Chráněná plocha (max. 100 × 14) m
Testování zeslabovací clonou
Průřez připojitelných vodičů (0,2 ÷ 1,5) mm²
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 54
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Rozměry  
MHG 662 135 × 135 × 75 mm
odrazové sklo 6XV 825 112 140 × 140 mm
koutový odražeč ø63 × 87 mm
Hmotnost 750 g

 

Hlásič je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

* Pokud je hlásič nastaven jako interaktivní (c), lze mu nastavit citlivost v osmi stupních, dobu reakce ve čtyřech stupních a hlídání zaprášení ve třech stupních nebo toto hlídání vyřadit. Zároveň lze nastavit až v osmi stupních předpoplach, který musí mít vždy větší citlivost než poplach (předpoplach vyhodnocují pouze ústředny MHU 110 a MHU 111).
Nastavitelné parametry se zadávají do konfiguračního programu a nahrávají do hlásiče prostřednictvím analogové ústředny, nebo se programují pomocí přípravku MHY 535.

 

Pracovní podmínky
Hlásiče kouře lineární MHG 662 jsou určeny pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovují svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 95% při +40 °C
Atmosférický tlak 66 až 106 kpa.