MHG 661
MHG 661
Hlásič kouře lineární interaktivní P+V, univerzální
Hlásič kouře lineární MHG 661 je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v adresovatelném i neadresovatelném systému elektrické požární signalizace Lites.

Hlásič kouře lineární MHG 661 je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v adresovatelném i neadresovatelném systému elektrické požární signalizace Lites.

Hlouží k indikaci vznikajícího požáru na principu zeslabení paprsku infračerveného záření částicemi kouře, umísťuje se v místech předpokládaného výskytu a soustřeďování kouře.

 

Vyrábí se v následujících provedeních:
MHG 661.039 krytí IP 40 oddělený vysílač a přijímač
MHG 661.040 krytí IP 54 oddělený vysílač a přijímač
MHG 661.010 krytí IP 54 odrazová verze

 

Lineární hlásič MHG 661.039 a MHG 661.040 tvoří vysílač a přijímač, které se montují proti sobě na stabilní stěny chráněného prostoru. Odrazovou verzi lze vytvořit buď montáží hlásiče MHG 661.039 na držák 6XA 655 075 nebo hlásičem MHG 661.010 a paprsek se odrazí pomocí vhodného počtu odrazových skel 6XV 825 112.

Hlásič může pracovat v režimech:

  • neadresovatelný s napěťovou charakteristikou (a)
  • neadresovatelný s proudovou charakteristikou (b)
  • interaktivní (c)

Podle režimu přijímače je možné hlásič připojit k ústřednám MHU 102, MHU 103, MHU 105, MHU 106, MHU 108, MHU 113, MHU 109, MHU 110 a MHU 111.
Při připojení hlásiče v režimu (c) k ústředně MHU 109 nelze využít předpoplach a zaprášení se zobrazuje jako ztráta adresy. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 409, MHS 408 (MHS 407, MHS 405) nebo přípravek indikační MHY 737, který zároveň slouží k nastavení a kontrole hlásiče.
Pro použití v EPS podléhá hlásič posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Hlásiče nejsou určeny do prostředí s nebezpečím výbuchu, vyhovují evropské normě EN 54-12.

 

Technické parametry
Napájení
(c) adresovatelné ústředny LITES
(a), (b) (16 ÷ 24) Vss
Klidový odběr max. 300 µA (dle dosahu)
Odběr při hlášení požáru
(a) max. 100 mA (omezen ústřednou)
(b) 20+1-5 mA
Napětí při hlášení požáru (a) (6 ÷ 8) V
Doba reakce nastavitelná* (a), (b) cca 5 s, 30 s
Citlivost nastavitelná* (a), (b) 20, 29, 40 a 60 % absorpce záření kouřem
Optická signalizace
MHG 661.039 červená LED v přijímači a přípravku indikačním
MHG 661.040, MHG 661.010 červená LED v přípravku indikačním a přijímači (pouze při sejmutém krytu)
Paralelní signalizace typ LITES
Dosah
MHG 661.039, MHG 661.040 s odděleným vysílačem a přijímačem (10 ÷ 100) m
MHG 661.039 v odrazové verzi na držáku 6XA 655 075 (5 ÷ 60) m
MHG 661.010 v odrazové verzi (5 ÷ 70) m
Chráněná plocha (max. 100 × 14) m
Testování zeslabovací clonou
Průřez připojitelných vodičů (0,2 ÷ 1,5) mm²
Krytí podle ČSN EN 60529
MHG 661.039 IP 40
MHG 661.040, MHG 661.010 IP 54
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Rozměry
MHG 661.039 (vysílač i přijímač) (100 × 75 × 62) mm
MHG 661.040 (vysílač i přijímač) (160 × 120 × 90) mm
MHG 661.010 (120 × 160 × 92) mm
odrazové sklo 6XV 825 112 (140 × 140) mm
Hmotnost
vysílač MHG 661.039 250 g
přijímač MHG 661.039 260 g
vysílač MHG 661.040 700 g
přijímač MHG 661.040 750 g
hlásič MHG 661.010 820 g

 

Hlásič je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

* Pokud je hlásič nastaven jako interaktivní (c), lze mu nastavit citlivost v osmi stupních, dobu reakce ve čtyřech stupních a hlídání zaprášení ve třech stupních nebo toto hlídání vyřadit. Zároveň lze nastavit až v osmi stupních předpoplach, který musí mít vždy větší citlivost než poplach (předpoplach vyhodnocují pouze ústředny MHU 110 a MHU 111).

Nastavitelné parametry se zadávají do konfiguračního programu a nahrávají do hlásiče prostřednictvím analogové ústředny, nebo se programují pomocí přípravku MHY 535.

 

Pracovní podmínky
Hlásiče kouře lineární MHG 661 jsou určeny pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovují svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 95% při +40 °C
Atmosférický tlak 66 až 106 kpa