MHG 586
MHG 586
MHG 586 – hlásič plamene, EXE
Hlásiče plamene MHG 586 jsou určeny pro automatickou signalizaci vznikajících požárů pro práškové stříkací kabiny

Hlásiče plamene MHG 586 jsou určeny pro automatickou signalizaci vznikajících požárů pro práškové stříkací kabiny jako detektory reagující na vyzařování plamene.

Hlásiče MHG 586 jsou určeny především pro prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru prachu, a to ve spoje-ní s vyhodnocovací jednotkou MHY 441. Použití hlásičů podléhá schválení FTZÚ v Ostravě - Radvanicích AO 210 (certifikát č. FTZÚ 06 ATEX 0206X).
Ve spojení se svorkovnicí MHY 703 se jedná o elektrické zařízení skupiny II podle ČSN EN 60079-0, t.j. elektrické zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu jiné než doly s výskytem metanu, max. povrchové teploty 85 °C. Druh ochrany proti výbuchu a požáru prachu je ochrana krytem podle ČSN EN 50281-1-1.
Hlásič smí pracovat :
V zóně 22 prostoru s nebezpečím požáru nebo výbuchu vodivých prachů a v zóně 21 prostoru s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých prachů podle ČSN EN 50281-1-2.
Hlásič pro požární signalizaci pro práškové kabiny podléhá posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb.

 

Technické parametry
Napájecí napětí (20 ÷ 24) Vss
Jmenovité napájecí napětí 22 Vss
Klidový proud při jmenovitém napětí max. 250 µA
Proud při hlášení požáru
(včetně optické signalizace v hlásiči)
max. 20 mA
Doba reakce hlásiče do 160 ms
Optická signalizace v hlásiči červená LED
Paralelní signalizace typ LITES
Zorný úhel
(pokles citlivosti od normály do 70 %)
50°
Vlnová délka citlivosti hlásiče 4,3 µm
Doba blokování koncového stupně
po připojení napájení
100 s
Krytí podle ČSN EN 60529 pro těleso
hlásiče ve spojení se svorkovnicí MHY 703
IP 65
Provedení podle ČSN EN 50281-1-1 < Ex > II 2D T85°C IP 65
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B
Rozměry ø147 × 45 mm
Hmotnost cca 650 g

 

Výrobek je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Pracovní podmínky
Výrobek je určen pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-3. 
K: klimatické podmínky pro prostředí 3K3
rozsah pracovních teplot +5 °C až +40 °C
rozsah relativní vlhkosti vzduchu < 85 %
bez kondenzace  
Z: zvláštní podmínky 3Z1 tepelné záření zanedbatelné
3Z7 kapající voda
B: biologické podmínky 3B1 bez přítomnosti flóry a fauny
C: chemicky aktivní látky 3C1
S: mechanicky aktivní látky 3S1
M: mechanické podmínky 3M1
Max. doba trvání skrápění 10 min./měsíc

Nutno zabránit tvorbě kapek na safírovém průhledu.

 

Informativní údaje
Pracovní poloha na svislé stěny stříkací kabiny bez otřesů

 

Poznámka:
Hlásič může pracovat v libovolné poloze.
Signalizace demontáže hlásiče ze svorkovnice - stav PORUCHA na vyhodnocovací jednotce MHY 441.