MHG 585.105
MHG 585.105
MHG 585.105 – hlásič plamene konvenční, IP65
Hlásič plamene MHG 585.105 je neadresovatelný hlásič s napěťovou charakteristikou, určený pro automatickou signalizaci požáru

Hlásič se montuje do míst předpokládaného výskytu plápolajícího plamene. Pracuje na principu detekce infračerveného záření plápolajícího plamene.

Hlásič je určen pro připojení k ústřednám MHU 106 (pomocí jednotky smyček JSM-5), MHU 108 a MHU 113. Pomocí jednotky adresovací MHY 419, případně MHY 409, lze hlásič rovněž připojit k adresovatelné ústředně MHU 109 a k analogovým ústřednám MHU 110, MHU 111. K ústředně MHU 115 a vyšším lze hlásič připojit pomocí adresovací jednotky MHY 419 nebo přímo do ústředny pomocí desky smyčkové. K vedení požární smyčky se hlásič připojuje pomocí svorkovnice MHY 703, nebo MHY 713 podle potřeby krytí IP. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 408, MHS 409.

Pro použití v EPS podléhá hlásič prohlášení o vlastnostech podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Vyhovuje evropské normě EN 54-10.

Technické parametry
Napájecí napětí 16 ÷ 24 Vss
Jmenovité napájecí napětí 21,5 Vss
Klidový proud max. 250 μA
Proud při poplachu (včetně optické signalizace v hlásiči) max. 100 mA omezen ústřednou
Napětí při poplachu 6 ÷ 8 V při 10 mA
Optická signalizace v hlásiči červená LED
Paralelní signalizace MHS 408, MHS 409
Citlivost na plamen dle metodiky EN 54-10 Třída 2
reakce hlásiče na předepsané typy požáru do vzdálenosti 17m
Zorný úhel (pokles citlivosti od normály do 70%) 50°
Vlnová délka citlivosti hlásiče 4,3 μm
Rozsah teplot -25 °C až +70 °C pro teplotní třídu T5
Testování zkušební tyčí MHY 533
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 65 (se svorkovnicí MHY 703)
IP 54 (se svorkovnicí MHY 713)
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B
Rozměry Ø147 × 45 mm
Hmotnost cca 650 g

Výrobek je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

Pracovní podmínky
Hlásič je určen pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle
ČSN EN 60721-3-3:
 
K: klimatické podmínky pro prostředí 3K5
- rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
- max. relativní vlhkost vzduchu 95 % při 40 °C
- bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu