MHG 585 Ex
MHG 585 Ex
Hlásič plamene konvenční, EXE
Hlásič plamene MHG 585 je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor plamene v systému elektrické požární signalizace LITES.

Hlásič plamene MHG 585 je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor plamene v systému elektrické požární signalizace LITES.

Hlásič se montuje do míst předpokládaného výskytu plápolajícího plamene. Pracuje na principu detekce infračerveného záření plápolajícího plamene.
Hlásič je určen pro připojení k ústřednám MHU 106, MHU 108 a MHU 113. Pomocí jednotky adresovací MHY 419 lze hlásič rovněž připojit k adresovatelné ústředně MHU 109 a k analogovým ústřednám MHU 110 a MHU 111. K vedení požární smyčky se hlásič připojuje pomocí svorkovnice MHY 703, případně mimo prostředí s nebezpečím výbuchu pomocí MHY 713. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 408, MHS 409.

Hlásič smí pracovat:

  • v zóně 1 a 2 prostoru s nebezpečím výbuchu plynů podle ČSN EN 60079-14
  • v zóně 22 prostoru hořlavých prachů podle ČSN EN 50281-1-2
  • v prostoru V1, V2, V3 s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin podle ČSN 33 2340

Hlásič se vyrábí v napěťové (MHG 585.078) i proudové (MHG 585.081) verzi.

Pro použití v EPS podléhá hlásič posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu hlásič podléhá schválení FTZÚ v Ostravě - Radvanicích A0 210. Vyhovuje evropské normě EN 54-10.

 

Technické parametry
Napájecí napětí 16 ÷ 24 Vss
Jmenovité napájecí napětí 21,5 Vss
Maximální přípustné napětí 30 Vss
Klidový proud max. 200 µA
Proud při poplachu MHG 585.078 max. 100 mA omezen ústřednou
Proud při poplachu MHG 585.081 20+1-5 mA
Napětí při poplachu MHG 585.078 6 ÷ 8 V při 10 mA
Optická signalizace v hlásiči červená LED
Paralelní signalizace typ LITES
Citlivost na plamen dle metodiky EN 54-10 třída 2/17 m
Zorný úhel 90° (50° dle EN 54-10)
Vlnová délka citlivosti hlásiče 4,3 µm
Frekvence citlivosti na plápolání plamene 2 ÷ 10 Hz
Provedení podle ČSN EN 50014 EEx e II 85°C (T6)
Testování zkušební tyčí MHY 533
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 65 (se svorkovnicí MHY 703), IP 54 (se svorkovnicí MHY 713)
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Rozměry ø147 × 45 mm
Hmotnost cca 650 g

 

Výrobek je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Pracovní podmínky
Hlásič MHG 585 je určen pro prostředí chráněné proti povětrnostním vlivům v prostorách objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu trvale <= 75%, 3 × 21 dní v roce 95% při +40 °C