MHG 531
MHG 531
Hlásič plamene konvenční
Hlásič plamene MHG 531 je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor plamene v systému elektrické požární signalizace LITES.

Hlásič plamene MHG 531 je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor plamene v systému elektrické požární signalizace LITES.

 Hlásič se montuje do míst předpokládaného výskytu plamene. Pracuje na principu detekce infračerveného záření plápolajícího plamene. Vyrábí se ve dvou verzích:

  • MHG 531.076 s napěťovou charakteristikou
  • MHG 531.077 s proudovou charakteristikou

Hlásič je určen pro připojení k ústřednám MHU 106 (MHG 531.076 pomocí jednotky smyček JSM-5, MHG 531.077 pomocí jednotky smyček JSM-4), MHU 108 a MHU 113. Pomocí jednotky adresovací MHY 409 lze hlásič rovněž připojit k adresovatelné ústředně MHU 109 a k analogovým ústřednám MHU 110 a MHU 111. K vedení požární smyčky se hlásič připojuje pomocí zásuvky MHY 734. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 409, MHS 408 (MHS 407, MHS 405).

Pro použití v EPS podléhá hlásič posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Hlásič není určen do prostředí s nebezpečím výbuchu. Vyhovuje evropské normě EN 54-10.

 

Technické parametry
Napájecí napětí (16 ÷ 24) Vss
Jmenovité napájecí napětí 21,5 Vss
Klidový proud max. 250 µA
Proud při hlášení požáru  
MHG 531.076 max. 100 mA (omezen ústřednou)
MHG 531.077 20+1-5 mA (při jmenovitém napětí)
Napětí při hlášení požáru 6 ÷ 8 V při 10 mA (MHG 531.076)
Optická signalizace v hlásiči dvojice červených LED
pozorovací úhel 360°
Paralelní signalizace typ LITES
Citlivost na plamen dle metodiky EN 54-10 třída 3/12 m
Zorný úhel 90° (55° dle EN 54-10)
Vlnová délka citlivosti hlásiče 4,3 µm
Frekvence citlivosti na plápolání plamene 2 ÷ 10 Hz
Testování zkušební tyčí MHY 533
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 43
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Rozměry ø98 × 54 mm
Hmotnost cca 200 g

 

Hlásič je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Pracovní podmínky
Hlásič MHG 531 je určen pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 95% při +40°C (max. 100 hodin/rok)