MHG 386 Ex
MHG 386 Ex
Hlásič teplot konvenční, EXE
Hlásič teplot MHG 386 je samočinný hlásič elektrické požární signalizace LITES, určený pro automatickou signalizaci vznikajícího požáru

Hlásič teplot MHG 386 je samočinný hlásič elektrické požární signalizace LITES, určený pro automatickou signalizaci vznikajícího požáru jako detektor reagující na zvýšenou teplotu vznikající před požárem nebo při něm.

 

Hlásič MHG 386 je vyráběn v tzv. proudovém provedení. Je určen především pro prostředí s nebezpečím výbuchu, a to ve spojení s ústřednami MHU 106, MHU 108, MHU 113, MHU 109, MHU 110 a MHU 111. S ústřednou MHU 106 lze použít hlásič ve spojení se smyčkou JSM-4. Připojení k adresovatelné ústředně MHU 109 nebo analogové ústředně MHU 110 (MHU 111) se provede přes adresovací jednotku MHY 409. Připojení k požární smyčce se provede pomocí svorkovnice MHY 703, případně mimo prostředí s nebezpečím výbuchu pomocí svorkovnice MHY 713. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 408, MHS 409 (MHS 405, MHS 407).

Hlásič smí pracovat:

  • v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par podle ČSN 33 2320
  • v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů podle ČSN 33 2330
  • v prostředí s nebezpečím výbuchu výbušin podle ČSN 33 2340

Pro použití v EPS podléhá hlásič posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu hlásič podléhá schválení FTZÚ v Ostravě - Radvanicích A0 210. Je konstruován podle ČSN EN 54-5 třída B s výjimkou čl. 4.5 z důvodu jeho použití jako náhrady za starší typ MHG 381 ve stávajících EPS.
Poznámka: Mimo prostředí s nebezpečím výbuchu lze hlásič MHG 386 připojit rovněž k ústředně MHU 103.

 

Technické parametry
Napájecí napětí (16 ÷ 24) Vss
Jmenovité napětí 21,5 Vss
Maximální přípustné napětí 30 Vss
Klidový proud max. 50 µA
Proud při poplachu 20+1-5 mA při 21,5 Vss
Optická signalizace červená LED
Paralelní signalizace typ LITES
Teplota odezvy statického elementu (69 ÷ 85) °C
Teoretická normální teplota okolí 40 °C
Maximální normální teplota okolí 65 °C
Provedení podle ČSN EN 50014 EExe II T6
Testování zkušební tyčí MHY 533
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 54
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Rozměry ø147 × 37 mm
Hmotnost cca 500 g

 

Hlásič je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Pracovní podmínky
Hlásič MHG 386 je určen pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 95% při +40°C (3 × 21 dní za rok)
Atmosférický tlak (66 ÷ 106) kPa