MGH 383.101
MHG 383.101
MHG 383.101 – hlásič teplot interaktivní, (45÷90)°C, IP65
Hlásič teplot MHG 383.101 je samočinný hlásič s vyšším krytím a mechanickou odolností určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor teplot

Reaguje na dosaženou teplotu a změnu teploty před požárem nebo při něm. Je určen do
prostředí, které vyžaduje vyšší mechanickou odolnost hlásiče.

Hlásič MHG 383.101 je určen pro spolupráci s analogovými ústřednami MHU 110, MHU 111,
případně s adresovatelnou ústřednou MHU 109. Hlásič obsahuje program, který na základě
měření okolní teploty vyhodnocuje požárovou situaci, a to podle následujících nastavitelných
parametrů:

  • prahová teplota, při jejímž dosažení dojde k vyhlášení požáru; lze ji nastavit v rozmezí od 45°C do 90°C po 3°C
  • změna teploty, po které dojde k vyhlášení požáru (tzv. diferenciální část); lze ji nastavit v rozmezí od 10°C do 45°C po 5°C, případně reakci na změnu teploty nepovolit
  • minimální průměrná rychlost (strmost) nárůstu teploty, aby došlo k reakci diferenciální části, pokud je povolena; lze ji nastavit na cca 3°C/min a 10°C/min
  • minimální teplota, která musí být při vyhlášení požáru dosažena i při reakci diferenciální části; lze ji nastavit od 0°C až po prahovou teplotu v sedmi ekvidistantních krocích

Dále lze nastavit vyhlašování předpoplachu v rozmezí 3°C až 24°C před vyhlášením požáru
(platí pouze pro ústředny MHU 110 a MHU 111). Pokud jsou vyhodnocované teploty příliš nízké,
vysoké, nebo nedávají smysl, hlásič vyhlásí poruchu.

Nastavitelné parametry se zadávají buď do konfiguračního programu a nahrávají do hlásiče
prostřednictvím ústředny (MHU 110 a MHU 111), nebo se programují přímo pomocí přípravku
MHY 535 (MHU 109). K vedení požární linky se hlásič připojuje pomocí svorkovnice MHY 703,
případně mimo prostředí s nebezpečím výbuchu pomocí MHY 713.

Hlásič vyhovuje normě ČSN EN 54-5. Pro použití v EPS podléhá posuzování shody podle
zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Technické parametry
Napájení adresovatelné ústředny LITES
Optická signalizace červená LED
Paralelní signalizace typ LITES
Teplota odezvy Tx statického elementu nastavitelná 45 ÷ 90°C
Teplota reakce při teplotním nárůstu nastavitelná DT = 10 ÷ 45°C
Klasifikace hlásiče P podle ČSN EN 54-5 *
Teoretická normální teplota okolí (Tx - 37)°C
Maximální normální teplota okolí (Tx - 12)°C
Testování zkušební tyčí MHY 533
testem z ústředny
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 65 (se svorkovnicí MHY 703)
IP 54 (se svorkovnicí MHY 713)
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B
Nastavení adresy přípravkem adresovacím MHY 535 v rozsahu 1 ÷ 128
Rozměry (Ø147 × 92) mm včetně svorkovnice
Hmotnost cca 0,5 kg

Hlásič je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

* Hlásičům lze nastavit klasifikace A1, A1S, A1R, A2, A2S, A2R, B, BS, BR. Hlásiče lze uživatelsky nastavit i tak, že neodpovídají žádné klasifikaci podle ČSN EN 54-5.

 

Pracovní parametry
Hlásič je určen pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-3:
K: klimatické podmínky pro prostředí 3K5
- rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
- max. relativní vlhkost vzduchu 95 % při 40 °C
- bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu  
Atmosférický tlak (66 ÷ 106) kPa