MHG 362
MHG 362
Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C
Hlásič teplot MHG 362 je samočinný hlásič určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor teplot v analogovém a adresovatelném systému

Hlásič teplot MHG 362 je samočinný hlásič určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor teplot v analogovém a adresovatelném systému elektrické požární signalizace LITES. Reaguje na dosaženou teplotu a změnu teploty před požárem nebo při něm.

Hlásič MHG 362 je určen pro spolupráci s analogovými ústřednami MHU 110, MHU 111, případně s adresovatelnou ústřednou MHU 109. Hlásič obsahuje program, který na základě měření okolní teploty vyhodnocuje požárovou situaci, a to podle následujících nastavitelných parametrů:

  • prahová teplota, při jejímž dosažení dojde k vyhlášení požáru; lze ji nastavit v rozmezí od 45 °C do 90 °C po 3 °C
  • změna teploty, po které dojde k vyhlášení požáru (tzv. diferenciální část); lze ji nastavit v rozmezí od 10 °C do 45 °C po 5 °C, případně reakci na změnu teploty nepovolit
  • minimální průměrná rychlost (strmost) nárůstu teploty, aby došlo k reakci diferenciální části, pokud je povolena; lze ji nastavit na cca 3 °C/min a 10 °C/min
  • minimální teplota, která musí být při vyhlášení požáru dosažena i při reakci diferenciální části; lze ji nastavit od 0 °C až po prahovou teplotu v sedmi ekvidistantních krocích

Dále lze nastavit vyhlašování předpoplachu v rozmezí 3°C až 24°C před vyhlášením požáru (platí pouze pro ústředny MHU 110 a MHU 111). Pokud jsou vyhodnocované teploty příliš nízké, vysoké, nebo nedávají smysl, hlásič vyhlásí poruchu.

Nastavitelné parametry se zadávají buď do konfiguračního programu a nahrávají do hlásiče prostřednictvím ústředny (MHU 110 a MHU 111), nebo se programují přímo pomocí přípravku MHY 535 (MHU 109).
Hlásič se instaluje do zásuvky MHY 734 nebo zásuvky s akustickou signalizací MHY 734.028, při montáži lze použít montážní tyč MHY 736.
Hlásiče vyhovují normě ČSN EN 54-5 a pro použití v EPS podléhají posuzování shody podle zákona č.P dle ČSN EN 54-522/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

 

Technické parametry
Napájecí napětí 17 ÷ 21 Vimp
Optická signalizace dvojice červených LED
Paralelní signalizace typ LITES
Teplota odezvy Tx statického elementu nastavitelná 45 ÷ 90 °C
Teplota reakce při teplotním nárůstu nastavitelná DT = 10 ÷ 45 °C
Klasifikace hlásiče P dle ČSN EN 54-5 *
Teoretická normální teplota okolí (Tx - 37) °C
Maximální normální teplota okolí (Tx - 12) °C
Testování zkušební tyčí MHY 533, testem z ústředny
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 44
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Nastavení adresy přípravkem adresovacím MHY 535 v rozsahu 1 ÷ 128
Rozměry a tvar ø98 × 42 mm
Hmotnost cca 0,1 kg

 

Hlásič je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

*) Hlásičům lze nastavit klasifikace A1, A1S, A1R, A2, A2S, A2R, B, BS, BR. Hlásiče lze uživatelsky nastavit i tak, že neodpovídají žádné klasifikaci podle ČSN EN 54-5.

Pracovní podmínky
Hlásič MHG 362 je určen pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu trvale <= 75%, 3 × 21 dní v roce 95% při +40 °C
Atmosférický tlak (86 ÷ 106) kPa