MHG 361
MHG 361
Hlásič teplot
Hlásič teplot MHG 361 je samočinný hlásič určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor teplot

Hlásič teplot MHG 361 je samočinný hlásič určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor teplot v analogovém a adresovatelném systému elektrické požární signalizace LITES.

Reaguje na dosaženou teplotu a změnu teploty před požárem nebo při něm. Hlásič MHG 361 je určen pro spolupráci s analogovými ústřednami MHU 110, MHU 111, případně s adresovatelnou ústřednou MHU 109. Hlásič obsahuje program, který na základě měření okolní teploty vyhodnocuje požárovou situaci, a to podle následujících nastavitelných parametrů:

  • prahová teplota, při jejímž dosažení dojde k vyhlášení požáru; lze ji nastavit v rozmezí od 45 °C do 90 °C po 3 °C
  • změna teploty, po které dojde k vyhlášení požáru (tzv. diferenciální část); lze ji nastavit v rozmezí od 10 °C do 45 °C po 5 °C, případně reakci na změnu teploty nepovolit
  • minimální průměrná rychlost (strmost) nárůstu teploty, aby došlo k reakci diferenciální části, pokud je povolena; lze ji nastavit na cca 3 °C/min a 10 °C/min
  • minimální teplota, která musí být při vyhlášení požáru dosažena i při reakci diferenciální části; lze ji nastavit od 0 °C až po prahovou teplotu v sedmi ekvidistantních krocích

Dále lze nastavit vyhlašování předpoplachu v rozmezí 3 °C až 24 °C před vyhlášením požáru (platí pouze pro ústředny MHU 110 a MHU 111). Pokud jsou vyhodnocované teploty příliš nízké, vysoké, nebo nedávají smysl, hlásič vyhlásí poruchu.
Nastavitelné parametry se zadávají buď do konfiguračního programu a nahrávají do hlásiče prostřednictvím ústředny (MHU 110 a MHU 111), nebo se programují přímo pomocí přípravku MHY 535 (MHU 109).
Hlásič má vestavěn izolátor, který oddělí při zkratu na vedení kruhové linky zkratovanou část vedení mezi hlásiči se zapojenými izolátory. Hlásič se instaluje do zásuvky MHY 734 nebo zásuvky s akustickou signalizací MHY 734.028, při montáži lze použít montážní tyč MHY 736.
Hlásiče vyhovují normě ČSN EN 54-5 a pro použití v EPS podléhají posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

 

Techniké parametry
Napájení adresovatelné ústředny LITES
Optická signalizace dvojice červených LED
Paralelní signalizace typ LITES
Teplota odezvy Tx statického elementu nastavitelná 45 ÷ 90 °C
Teplota reakce při teplotním nárůstu nastavitelná DT = 10 ÷ 45 °C
Klasifikace hlásiče P dle ČSN EN 54-5 *
Teoretická normální teplota okolí (Tx - 37) °C
Maximální normální teplota okolí (Tx - 12) °C
Testování zkušební tyčí MHY 533, testem z ústředny
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 44
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Nastavení adresy přípravkem adresovacím MHY 535 v rozsahu 1 ÷ 128
Rozměry a tvar ø98 × 42 mm
Hmotnost cca 0,1 kg

 

Hlásič je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

*) Hlásičům lze nastavit klasifikace A1, A1S, A1R, A2, A2S, A2R, B, BS, BR. Hlásiče lze uživatelsky nastavit i tak, že neodpovídají žádné klasifikaci podle ČSN EN 54-5.

 

Pracovní podmínky
Hlásič MHG 361 je určen pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu trvale <= 75%, 3 × 21 dní v roce 95% při +40 °C
Atmosférický tlak (86 ÷ 106) kPa