MHG 331
MHG 331
Hlásič teplot konvenční
Hlásič teplot kombinovaný MHG 331 je konvenční hlásič požáru s napěťovou charakteristikou určený ve spolupráci s ústřednami EPS LITES Liberec s. r. o. pro automatickou signalizaci požáru jako detektor teplot.

Hlásič teplot kombinovaný MHG 331 je konvenční hlásič požáru s napěťovou charakteristikou určený ve spolupráci s ústřednami EPS LITES Liberec s. r. o. pro automatickou signalizaci požáru jako detektor teplot.

Hlásič teplot MHG 331 se projektuje do míst předpokládaného nárůstu nebo náhlého zvýšení teploty v případě požáru. Hlásič reaguje na dosaženou teplotu nebo na změnu teploty před požárem a při něm.
Hlásič se instaluje do zásuvky MHY 734.029. Lze jej připojit k ústřednám MHU 113, MHU 108, MHU 106 se smyčkou JSM-5, nebo pomocí adresovací jednotky MHY 409 k adresovatelným ústřednám EPS LITES. K hlásiči lze připojit signální svítidlo MHS 409, MHS 408 (paralelní signalizace).
Pro použití v EPS hlásič podléhá posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.
Splňuje požadavky evropské normy EN 54 - 5.

 

Technické parametry
Napájecí napětí (16 ÷ 24) Vss
Jmenovité napájecí napětí 21,5 Vss
Klidový proud (při typické teplotě použití) tř. A2R max. 45 µA, tř. BR max. 60 µA
Proud při hlášení požáru (včetně optické signalizace) max. 100 mA (omezen ústřednou)
Napětí při hlášení požáru (6 ÷ 8) V při 10 mA
Optická signalizace dvojice červených LED
Paralelní signalizace typ LITES
Klasifikace hlásiče podle EN 54-5 nastavitelná A2R a BR
Typická teplota použití pro tř. A2R 25 °C, BR 40 °C
Maximální teplota použití pro tř. A2R 50 °C, BR 65 °C
Teplota statické odezvy pro tř. A2R (54 ÷ 70) °C, BR (69 ÷ 85) °C
Čas odezvy při teplotním nárůstu z typické teploty použití podle EN 54-5 tř. A2R a BR
Testování zkušební tyčí MHY 533
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 44
Bezpečnostní požadavky Výrobek je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Rozměry ø98 × 42 mm
Hmotnost cca 100 g

 

Hlásič je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Pracovní podmínky
Hlásič MHG 331 je určen pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +65 °C
Doba trvání významné teploty
(45 °C ÷ 70 °C)
2 měs./rok
Relativní vlhkost vzduchu max. 95% při +40 °C
Doba trvání významné vlhkosti (85% ÷ 95%/<=40 °C) 100 hod./rok