MHG283.100
MHG 283.100
MHG 283.100 – hlásič kouře optický interaktivní, IP65
Hlásič kouře optický MHG 283.100 je samočinný hlásič s vyšším krytím a mechanickou odolností určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře

Reaguje na zplodiny hoření - viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly) na principu detekce
rozptýleného infračerveného záření. Je určen do prostředí, které vyžaduje vyšší mechanickou
odolnost hlásiče.

Hlásič MHG 283.100 je určen pro spolupráci s analogovými ústřednami MHU 110, MHU 111,
případně s adresovatelnou ústřednou MHU 109. Hlásič obsahuje program, který na základě
měření okolní koncentrace kouře vyhodnocuje požárovou situaci, a to podle následujících
nastavitelných parametrů:

 • citlivost hlásiče; monitoruje zvýšení koncentrace okolního kouře oproti klidovému stavu,
  který průběžně kompenzuje klimatické a další vlivy (teplota okolí, tlak apod.); citlivost lze
  nastavit v osmi stupních, které je nutné volit s ohledem na zatížení okolí hlásiče
  zplodinami, na které hlásič reaguje
 • doba reakce; jde o úroveň verifikace požárové situace; lze nastavit ve čtyřech stupních,
  které ale nejde vyjádřit jednoduchým časovým údajem, neboť doba reakce závisí na
  časovém vývoji požárové situace
 • hlídání zaprášení; monitoruje klidovou úroveň hlásiče a na jejím základě vyhodnocuje
  míru zaprášení optické komory a tedy i spolehlivost hlásiče; lze nastavit ve třech
  stupních nebo vyřadit; nastavuje se s ohledem na míru prašnosti v okolí hlásiče a na
  nastavení ostatních parametrů

Dále lze nastavit v osmi stupních citlivost pro vyhlašování předpoplachu, která je vždy vyšší než
citlivost nastavená pro vyhlášení požáru (předpoplach lze nastavit pouze pro ústředny MHU 110
a MHU 111). Hlásič si sám reguluje interní pracovní charakteristiky a pokud neodpovídají přípustné
toleranci, vyhlásí poruchu.

Nastavitelné parametry se zadávají buď do konfiguračního programu a nahrávají do hlásiče
prostřednictvím ústředny (MHU 110 a MHU 111), nebo se programují přímo pomocí přípravku
MHY 535 (MHU 109).

K vedení požární linky se hlásič připojuje pomocí svorkovnice MHY 703 nebo MHY 713.
Hlásiče vyhovují normě ČSN EN 54-7. Pro použití v EPS podléhají posuzování shody podle
zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Technické parametry
Napájecí napětí adresovatelné ústředny LITES
Optická signalizace červená LED
Paralelní signalizace typ LITES
Citlivost na kouř dle metodiky ČSN EN 54-7
při proudění vzduchu 1 m/s.
nastavitelná m = 0,03 ÷ 0,34
(m = 0,06 ÷ 0,16 dle ČSN EN 54-7)
Testování zkušební tyčí MHY 506
testem z ústředny
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 65 (se svorkovnicí MHY 703)
IP 54 (se svorkovnicí MHY 713)
Měrná komora hlásiče (čidlo) nemá z funkčních důvodů ochranu proti vnikání vody. 
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B
Nastavení adresy přípravkem adresovacím MHY 535
v rozsahu 1 ÷ 128
Rozměry a tvar (Ø147 × 90) mm
Hmotnost cca 650 g

Hlásič je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

Pracovní podmínky
Hlásič je určen pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-3:
K: klimatické podmínky pro prostředí 3K5
- rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
- max. relativní vlhkost vzduchu 95 % při 40 °C
- bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu  
Atmosférický tlak (86 ÷ 106) kPa