MHG 283 Ex
MHG 283 Ex
Hlásič kouře optický interaktivní, IP 65, EXE
Hlásič kouře optický MHG 283 je samočinný hlásič určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v analogovém a adresovatelném systému

Hlásič kouře optický MHG 283 je samočinný hlásič určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v analogovém a adresovatelném systému elektrické požární signalizace LITES, a to především v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Reaguje na zplodiny hoření - viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly) na principu detekce rozptýleného infračerveného záření.
Hlásič smí pracovat:

  • v zóně 1 a 2 prostoru s nebezpečím výbuchu plynů podle ČSN EN 60079-14
  • v zóně 22 prostoru hořlavých prachů podle ČSN EN 50281-1-2
  • v prostoru V1, V2, V3 s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušin podle ČSN 33 2340

Hlásič MHG 283 je určen pro spolupráci s analogovými ústřednami MHU 110, MHU 111, případně s adresovatelnou ústřednou MHU 109. Hlásič obsahuje program, který na základě měření okolní koncentrace kouře vyhodnocuje požárovou situaci, a to podle následujících nastavitelných parametrů:

  • citlivost hlásiče; monitoruje zvýšení koncentrace okolního kouře oproti klidovému stavu, který průběžně kompenzuje klimatické a další vlivy (teplota okolí, tlak apod.); citlivost lze nastavit v osmi stupních, které je nutné volit s ohledem na zatížení okolí hlásiče zplodinami, na které hlásič reaguje.
  • doba reakce; jde o úroveň verifikace požárové situace; lze nastavit ve čtyřech stupních, které ale nejde vyjádřit jednoduchým časovým údajem, neboť doba reakce závisí na časovém vývoji požárové situace.
  • hlídání zaprášení; monitoruje klidovou úroveň hlásiče a na jejím základě vyhodnocuje míru zaprášení optické komory a tedy i spolehlivost hlásiče; lze nastavit ve třech stupních nebo vyřadit; nastavuje se s ohledem na míru prašnosti v okolí hlásiče a na nastavení ostatních parametrů.

Dále lze nastavit v osmi stupních citlivost pro vyhlašování předpoplachu, která je vždy vyšší než citlivost nastavená pro vyhlášení požáru (předpoplach lze nastavit pouze pro ústředny MHU 110 a MHU 111). Hlásič si sám reguluje interní pracovní charakteristiky a pokud neodpovídají přípustné toleranci, vyhlásí poruchu.
Nastavitelné parametry se zadávají buď do konfiguračního programu a nahrávají do hlásiče prostřednictvím ústředny (MHU 110 a MHU 111), nebo se programují přímo pomocí přípravku MHY 535 (MHU 109).
K vedení požární linky se hlásič připojuje pomocí svorkovnice MHY 703, případně mimo prostředí s nebezpečím výbuchu pomocí MHY 713.
Hlásiče vyhovují normě ČSN EN 54-7. Pro použití v EPS podléhají posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu hlásič podléhá schválení FTZÚ v Ostravě - Radvanicích A0 210.

 

Technické parametry
Napájecí napětí adresovatelné ústředny LITES
Optická signalizace červená LED
Paralelní signalizace typ LITES
Citlivost na kouř podle
ČSN EN 54-7 (při proudění
vzduchu 1 m/s.)
nastavitelná m = 0,03 ÷ 0,34 (m = 0,06 ÷ 0,16 dle ČSN EN 54-7)
Testování zkušební tyčí MHY 506, testem z ústředny
Provedení podle ČSN EN 50014 EEx e II 85°C (T6)
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 65 (se svorkovnicí MHY 703), IP 54 (se svorkovnicí MHY 713)
Měrná komora hlásiče (čidlo) nemá z funkčních důvodů ochranu proti vnikání vody.
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Nastavení adresy přípravkem adresovacím MHY 535 v rozsahu 1 ÷ 128
Rozměry ø147 × 90 mm
Hmotnost cca 650 g

 

Hlásič je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

Pracovní podmínky 
Hlásič MHG 283 je určen pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám. 
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu trvale <= 75%, 3 × 21 dní v roce 95% při +40°C
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa