MHG 282 Ex
MHG 282 Ex
Hlásič kouře optický konvenční, EXE
Hlásič kouře optický MHG 282 je samočinný hlásič elektrické požární signalizace LITES, sloužící k indikaci vznikajícího požáru.

Hlásič kouře optický MHG 282 je samočinný hlásič elektrické požární signalizace LITES, sloužící k indikaci vznikajícího požáru pomocí optického detektoru kouřových splodin hoření na principu rozptylu infračerveného záření na částicích kouře.

Hlásič MHG 282 je určen především pro prostředí s nebezpečím výbuchu, a to ve spojení s ústřednami MHU 106, MHU 108, MHU 113, MHU 109, MHU 110 a MHU 111. S ústřednou MHU 106 lze použít hlásič MHG 282.050 (viz níže) ve spojení se smyčkou JSM-4, MHG 282.049 se spojení se smyčkou JSM-5. Připojení k adresovatelné ústředně MHU 109 nebo analogové ústředně MHU 110 (MHU 111) se provede přes adresovací jednotku MHY 409. Připojení k požární smyčce se provede pomocí svorkovnice MHY 703, případně mimo prostředí s nebezpečím výbuchu pomocí svorkovnice MHY 713. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 408, MHS 409 (MHS 405, MHS 407).

Hlásič smí pracovat:

  • v zóně 1 a 2 prostoru s nebezpečím výbuchu plynů podle ČSN EN 60079-14
  • v zóně 22 prostoru hořlavých prachů podle ČSN EN 50281-1-2
  • v prostoru V1, V2, V3 s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušin podle ČSN 33 2340

Hlásiče se vyrábějí v těchto variantách:

  • MHG 282.049 - napěťový
  • MHG 282.050 - proudový
  • MHG 282.053 - pro speciální účely (předměstské vlaky)

 

Pro použití v EPS podléhají posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu hlásič podléhá schválení FTZÚ v Ostravě - Radvanicích A0 210. Splňuje požadavky normy ČSN EN 54-7.
Poznámka: Mimo prostředí s nebezpečím výbuchu lze hlásič MHG 282.050 připojit rovněž k ústředně MHU 103.

 

Technické parametry
Napájecí napětí (16 ÷ 24) Vss
Jmenovité napětí 21,5 Vss
Maximální přípustné napětí 30 Vss
Klidový proud max. 70 µA
Proud při poplachu
MHG 282.050 20+1-5 mA
MHG 282.049 max. 100 mA omezen ústřednou
Napětí při poplachu MHG 282.049 (6 ÷ 8) V při 10 mA
Optická signalizace červená LED
Paralelní signalizace typ LITES
Doba reakce informativní (3 ÷ 8) s
Citlivost na kouř informativní
dle ČSN EN 54-7 m = 0,14
dle ČSN 34 2710 max. 100 mg
Provedení EExe II 85°C (T6)
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 65 (se svorkovnicí MHY 703), IP 54 (se svorkovnicí MHY 713)
Měrná komora hlásiče (čidlo) nemá z funkčních důvodů ochranu proti vnikání vody.
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Rozměry ø147 × 71 mm
Hmotnost cca 650 g

 

Hlásič je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Pracovní podmínky
Hlásič MHG 282 je určen pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 95% při +40°C (3 × 21 dní za rok)
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa

 

Poznámka: Pomocí konfiguračního programu pro ústředny MHU 110/111 lze hlásiči zadat i vyhodnocování zaprášení a předpoplachu.