MHG 261
MHG 261
Hlásič kouře optický interaktivní
Hlásič kouře optický MHG 261 je samočinný hlásič určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v analogovém a adresovatelném systému elektrické požární signalizace LITES.

Reaguje na zplodiny hoření - viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly) na principu detekce rozptýleného infračerveného záření.
Hlásič MHG 261 je určen pro spolupráci s analogovými ústřednami MHU 110, MHU 111, případně s adresovatelnou ústřednou MHU 109. Hlásič obsahuje program, který na základě měření okolní koncentrace kouře vyhodnocuje požárovou situaci, a to podle následujících nastavitelných parametrů:

  • základní citlivost hlásiče; monitoruje zvýšení koncentrace okolního kouře oproti klidovému stavu, který průběžně kompenzuje klimatické a další vlivy teplota okolí, tlak apod.); základní citlivost lze nastavit v osmi stupních, které je nutné volit s ohledem na zatížení okolí hlásiče zplodinami, na které hlásič reaguje; základní citlivost lze zcela vyřadit nebo nastavit pouze
  • mezní citlivost hlásiče; monitoruje koncentraci okolního kouře bez kompenzace dalších vlivů; mezní citlivost lze nastavit v osmi stupních; slouží především pro správnou funkci při extrémně pomalu vznikajících požárech.
  • doba reakce; jde o úroveň verifikace požárové situace; lze nastavit rovněž v osmi stupních, které ale nejde vyjádřit jednoduchým časovým údajem, neboť doba reakce závisí na časovém vývoji požárové situace.
  • hlídání zaprášení; monitoruje klidovou úroveň hlásiče a na jejím základě vyhodnocuje míru zaprášení optické komory a tedy i spolehlivost hlásiče; lze nastavit v sedmi stupních nebo vyřadit; nastavuje se s ohledem na míru prašnosti v okolí hlásiče a na nastavení ostatních parametrů.

Dále lze nastavit v osmi stupních citlivost pro vyhlašování předpoplachu, která je vždy vyšší než citlivost nastavená pro vyhlášení požáru (předpoplach lze nastavit pouze pro ústředny MHU 110 a MHU 111). Hlásič si sám reguluje interní pracovní charakteristiky a pokud neodpovídají přípustné toleranci, vyhlásí poruchu.
Nastavitelné parametry se zadávají buď do konfiguračního programu a nahrávají do hlásiče prostřednictvím ústředny (MHU 110 a MHU 111), nebo se programují přímo pomocí přípravku MHY 535 (MHU 109).
Hlásič má vestavěn izolátor, který oddělí při zkratu na vedení kruhové linky zkratovanou část vedení mezi hlásiči se zapojenými izolátory. Hlásič se instaluje do zásuvky MHY 734 nebo zásuvky s akustickou signalizací MHY 734.028, při montáži lze použít montážní tyč MHY 736.
Hlásiče vyhovují normě ČSN EN 54-7 a pro použití v EPS podléhají posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

 

Technické parametry
Napájení adresovatelné ústředny LITES
Optická signalizace dvojice červených LED
Paralelní signalizace typ LITES
Citlivost na kouř (dle ČSN EN 54-7) nastavitelná m = 0,03 ÷ 0,23
Testování zkušební tyčí MHY 506, testem z ústředny
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 43
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B
Nastavení adresy přípravkem adresovacím MHY 535 v rozsahu 1 ÷ 128
Rozměry (ø98 × 42) mm
Hmotnost cca 140 g

 

Hlásič je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

Pracovní podmínky
Hlásič MHG 261 je určen pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu trvale <= 75%, 3 × 21 dní v roce 95% při +40°C
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa.

Poznámka: Pomocí konfiguračního programu pro ústředny MHU 110/111 lze hlásiči zadat i vyhodnocování zaprášení a předpoplachu.