MHG 243
MHG 243
Hlásič kouře optický adresovatelný
Hlásič kouře optický adresovatelný MHG 243 je samočinný detektor kouře určený pro adresovatelný systém elektrické požární signalizace LITES.

Hlásič kouře optický MHG 243 reaguje zejména na viditelné částice kouře na principu detekce rozptýleného infračerveného záření. Používá se v místech předpokládaného výskytu a soustřeďování kouře. Hlásič se připojuje do hlásicí linky adresovatelné ústředny MHU 109 nebo analogové ústředny MHU 110 (MHU 111) pomocí zásuvky MHY 734. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 409, MHS 408 (MHS 407, MHS 405).
Hlásiči lze nastavit citlivost ve třech stupních a rychlost reakce ve dvou stupních. Toto nastavení se provádí pomocí přípravku MHY 535,který zároveň slouží k nastavení adresy, nebo jej lze zadat do konfiguračního programu a poslat prostřednictvím ústředen se MHU 110/111.
Hlásič kouře optický MHG 243 splňuje mj. požadavky normy ČSN EN 54-7 a pro použití v EPS podléhá posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

 

Technické parametry
Napájení adresovatelné ústředny LITES
Optická signalizace dvojice červených LED
Paralelní signalizace typ LITES
Citlivost na kouř nastavitelná ve třech stupních (dle ČSN EN 54-7)
zvýšená (+) m = 0,07 ÷ 0,09 dB/m
normální (N) m = 0,09 ÷ 0,12 dB/m
snížená (-) m = 0,14 ÷ 0,18 dB/m
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 43
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B
Rozměry (ø98 × 42) mm
Hmotnost cca 140 g

 

Hlásič je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

Pracovní podmínky 
Hlásič MHG 243 je určen pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám. 
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 95% při +40 °C
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa.

Poznámka: Pomocí konfiguračního programu pro ústředny MHU 110/111 lze hlásiči zadat i vyhodnocování zaprášení a předpoplachu.