MHG 242
MHG 242
Hlásič kouře optický
Hlásič kouře optický řady MHG 242 je určen ve spolupráci s ústřednami elektrické požární signalizace (EPS) pro automatickou signalizaci vznikajících požárů jako detektor

Hlásič kouře optický řady MHG 242 je určen ve spolupráci s ústřednami elektrické požární signalizace (EPS) pro automatickou signalizaci vznikajících požárů jako detektor, reagující zejména na viditelné částice kouře.

Je určen do prostředí bez nebezpečí výbuchu, ve kterém nelze použít hlásiče lehkého konstrukčního provedení, například při zvýšených nárocích na mechanickou odolnost.
Připojuje se do hlásicí linky adresovatelné ústředny MHU 109 nebo analogové ústředny MHU 110 (MHU 111) pomocí svorkovnice MHY 703.
Jako paralelní optickou signalizaci lze připojit signální svítidla lehká MHS 407.123 a MHS 409 nebo těžké MHS 408.
Hlásič kouře optický MHG 242 splňuje mj. požadavky normy ČSN EN 54-7 a pro použití v EPS podléhá posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

 

Technické parametry
Napájecí napětí 17 ÷ 21 Vimp
Jmenovité napájecí napětí 20 Vimp
Optická signalizace červená LED
Paralelní signalizace typ LITES
Doba reakce informativní 3 ÷ 6 s
Citlivost na kouř informativní
dle ČSN EN 54-7 m = 0,14 dB/m (průměrná hodnota)
dle ČSN 34 2710 max 100 mg
Podle EN 54-7 reaguje hlásič na aerosol v kouřovém tunelu, údaj m platí pro rychlost proudění vzduchu 1 ms-1.
Podle ČSN 34 2710 hlásič reaguje na spálení uvedeného množství lipového dřeva v 1 m3, měřeno v kouřové komoře LITES, a.s., při teplotě +20 °C až +26 °C a tlaku vzduchu 98660 Pa (760 torr) až 102660 Pa (770 torr).
Testování zkušebním aerosolem
Krytí podle ČSN EN 60529
pro těleso hlásiče ve spojení se svorkovnicí MHY 703 IP 54
pro čidlo zabudované v tělese hlásiče při základní poloze IP 32
Zařízení třídy ochrany podle ČSN EN 61010-1 III
Stupeň odrušení podle
ČSN 33 4200 a ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Hmotnost cca 650 g

 

Pracovní podmínky
Výrobek je určen pro vnitřní prostory objektů s prostředím obyčejným ve smyslu ČSN 33 0300 bez výskytu agresívních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím, klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosení a námrazám.
Výrobek je odolný proti působení teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku v následujících rozmezích:
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 95% při +40 °C
(3 × 21 dní za rok)
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa