MHG 186
MHG 186 Hlásič kouře ionizační interaktivní
Hlásič kouře ionizační interaktivní je samočinný hlásič sloužící k signalizaci vznikajícího požáru jako detektor kouře na principu ionizace vzduchu a jeho příměsí v ionizační komoře.

Používá se v analogovém adresovatelném systému nebo na smyčce konvenčního systému elektrické požární signalizace LITES.

Hlásič reaguje na zplodiny hoření – viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly) na principu ionizace vzduchu a jeho příměsí v ionizační komoře.
Hlásič kouře ionizační MHG 186 je určen pro vnitřní prostory objektů a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám. Hlásič splňuje požadavky ČSN EN 54-7.
Hlásič je určen do prostředí, ve kterém nelze použít hlásiče lehkého konstrukčního provedení, např. při zvýšených nárocích na mechanickou odolnost. Umisťuje se v místech předpokládaného výskytu a soustředění kouře v objektech s materiály, které při doutnání nebo hoření vyvíjejí kouř.
Hlásič se připojuje k adresovatelným ústřednám MHU 109, MHU 110, MHU 111, MHU 115, MHU 116, MHU 117 a k ústřednám neadresovatelným MHU 102, MHU 103, MHU 106, MHU 108
a MHU 113 pomocí svorkovnice MHY 713.
Hlásič lze použít v adresovatelném systému nebo v konvenčním systému, a to s proudovými i napěťovými hlásicími smyčkami jako přímá náhrada MHG 107, MHG 108, MHG 142, MHG 181 a MHG 185.
K hlásiči lze připojit signální svítidlo lehké MHS 409 (MHS 407.123) nebo těžké MHS 408.

 

Technické parametry
Adresovatelný systém
Napájecí napětí  20 (-3 až +1) Vimp
Ekvivalentní proud 150 μA
Rozsah nastavení adresy 1 ÷ 128
Neadresovatelný systém
Napájecí napětí (16 ÷ 24) VSS
Jmenovité napájecí napětí 21,5 VSS
Proud při hlášení požáru
- proudové nastavení  20 (-5 až +1) mA
- napěťové nastavení max. 100 mA (omezen ústřednou)
(5,7 ÷ 8) V při 10 mA
Optická signalizace v hlásiči červená LED
Paralelní signalizace  typ LITES MHS 408, MHS 409
Citlivost na kouř informativní podle EN 54-7  y = 0,3 až 0,65
Podle EN 54-7 reaguje hlásič na aerosol v kouřovém tunelu. Údaj platí pro rychlost proudění vzduchu 1 m/s
Testování zkušebním aerosolem
Doba ustálení od zapnutí 80 s
Doba reakce informativní  krátká max. 30 s, dlouhá max. 60 s
Zdroj záření Am241, radioaktivita 35 kBq ± 20 %
Krytí podle ČSN EN 60529
čidlo 6XF 817 140 IP 43
těleso se svorkovnicí MHY 713 IP 54
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B
Rozměry a tvar podle přílohy II
Hmotnost cca 611 g

 

Pracovní podmínky
Hlásič je určen pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-3:
K: klimatické podmínky pro prostředí 3K5
- rozsah pracovních teplot -25 °C až +60 °C
- max. relativní vlhkost vzduchu 95 % při 40 °C
- bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu  
Atmosférický tlak (86 až 106) kPa
Rychlost proudění vzduchu  max. 8 m/s