MHG 185 Ex
MHG 185 Ex
Hlásič kouře ionizační konvenční, EXE
Hlásič kouře ionizační MHG 185 je samočinný hlásič elektrické požární signalizace LITES

Hlásič kouře ionizační MHG 185 je samočinný hlásič elektrické požární signalizace LITES, sloužící k signalizaci vznikajícího požáru jako detektor kouře na principu ionizace vzduchu a jeho příměsí v ionizační komoře.

Ve spojení se svorkovnicí je hlásič určen pro ochranu objektů s materiály, které při zahřátí, doutnání a hoření vyvíjejí kouř.
Hlásič MHG 185 je určen především pro prostředí s nebezpečím výbuchu, a to ve spojení s ústřednami MHU 106, MHU 108, MHU 113, MHU 109, MHU 110 a MHU 111. S ústřednou MHU 106 lze použít hlásič MHG 185.045 (viz níže) ve spojení se smyčkou JSM-4, MHG 185.044 se spojení se smyčkou JSM-5. Připojení k adresovatelné ústředně MHU 109 nebo analogové ústředně MHU 110 (MHU 111) se provede přes adresovací jednotku MHY 409. Při použití hlásičů v prostředí s nebezpečím výbuchu je nutno mezi ústřednu a hlásič vřadit oddělovací jednotku MHY 904 (ústředny MHU 106 a MHU 108) nebo MHY 945 (ústředna MHU 109, MHU 110, MHU 111). Připojení k požární smyčce se provede pomocí svorkovnice MHY 703, případně mimo prostředí s nebezpečím výbuchu pomocí svorkovnice MHY 713. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 408, MHS 409 (MHS 405, MHS 407).

Hlásič smí pracovat:

  • v zóně 1 a 2 prostoru s nebezpečím výbuchu plynů podle ČSN EN 60079-14
  • v zóně 22 prostoru hořlavých prachů podle ČSN EN 50281-1-2
  • v prostoru V1, V2, V3 s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušin podle ČSN 33 2340

Hlásič se vyrábí ve dvou variantách:

  • MHG 185.044 napěťový
  • MHG 185.045 proudový

Hlásič splňuje mj. požadavky normy ČSN EN 54-7 a pro použití v EPS podléhá posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu hlásič podléhá schválení FTZÚ v Ostravě - Radvanicích A0 210.
Poznámka: Mimo prostředí s nebezpečím výbuchu lze hlásič MHG 185.045 připojit rovněž k ústředně MHU 103.

 

Technické parametry 
Napájecí napětí (16 ÷ 24) Vss
Jmenovité napětí 21,5 Vss
Maximální přípustné napětí 30 Vss
Klidový proud max. 50 µA
Proud při poplachu 
MHG 185.045 20+1-5 mA
MHG 185.044 max. 100 mA omezen ústřednou
Napětí při poplachu MHG 185.044 (6 ÷ 8) V při 10 mA
Optická signalizace červená LED
Paralelní signalizace typ LITES
Doba reakce - informativní (3 ÷ 6) s
Citlivost na kouř informativní 
dle ČSN EN 54-7 y = 0,75
dle ČSN 34 2710 30 mg
Zdroj záření Am241, 35 kBq ± 20%
Provedení EExe ib IIC T6
Krytí podle ČSN EN 60529 
čidlo 6XF 817 115 IP 43
těleso se svorkovnicí MHY 703 IP 65
těleso se svorkovnicí MHY 713 IP 54
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Rozměry ø147 × 71 mm
Hmotnost cca 650 g

 

Hlásič je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Pracovní podmínky 
Hlásič MHG 185 je určen pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám. 
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 95% při +40 °C (3 × 21 dní za rok)
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa
Rychlost proudění vzduchu max. 8 m/s