MHG 141
MHG 141
Hlásič kouře ionizační
Hlásič kouře ionizační adresovatelný MHG 141 je samočinný detektor kouře určený pro adresovatelný systém elektrické požární signalizace LITES.

Hlásič kouře ionizační adresovatelný MHG 141 je samočinný detektor kouře určený pro adresovatelný systém elektrické požární signalizace LITES.

Hlásič kouře ionizační MHG 141 reaguje na zplodiny hoření - viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly). Používá se v místech předpokládaného výskytu a soustřeďování kouře.
Hlásič se připojuje do hlásicí linky adresovatelné ústředny MHU 109 nebo analogové ústředny MHU 110 (MHU 111) pomocí zásuvky MHY 717.015 nebo zásuvky s akustickou signalizací MHY 717.017. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 409, MHS 408 (MHS 407, MHS 405).
Hlásič kouře ionizační MHG 141 splňuje mj. požadavky normy ČSN EN 54-7 a pro použití v EPS podléhá posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

 

Technické parametry
Napájení adresovatelné ústředny LITES 
Optická signalizace červená LED 
Paralelní signalizace typ LITES 
Doba reakce 1 ÷ 4 s 
Citlivost na kouř nastavitelná ve třech stupních:
  ČSN EN 54-7 ČSN 34 2710
zvýšená (+) y = 0,45 20 mg
normální (N) y = 0,60 40 mg
snížená (-) y = 0,70 60 mg
  (reaguje na aerosol) (reaguje na spálení lipového dřeva v 1 m3)
Zdroj záření Am241, 12,5 kBq ± 20% 
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 43 
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B 
Rozměry ø110 × 58 mm 
Hmotnost cca 150 g 

 

Hlásič je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Pracovní podmínky
Hlásič MHG 141 je určen pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu
maximální max. 95% při +40 °C (3 × 10 dní za rok)
trvalá max. 80% při +40 °C, max. 10% při +70 °C
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa
Rychlost proudění vzduchu max. 6 m/s