MHA 108.132V0
MHA 108.132V0
Hlásič tlačítkový
Hlásič tlačítkový MHA 108.132V0 je zařízení elektrické požární signalizace pro vagóny a konvenční (neadresovatelné) systémy EPS s napěťovými smyčkami, které je určeno pro manuální signalizaci požáru osobou, která jej zjistila.

Hlásič tlačítkový MHA 108.132V0 je zařízení elektrické požární signalizace pro vagóny a konvenční (neadresovatelné) systémy EPS s napěťovými smyčkami, které je určeno pro manuální signalizaci požáru osobou, která jej zjistila.

Hlásič MHA 108.132V0 je konvenční (neadresovatelný) hlásič. Používá se ve vnitřních prostorech, kde se předpokládá trvalý pohyb osob nebo tam, kde je použití samočinných hlásičů neúčelné (schodiště, haly apod.). Způsob použití je dán instrukčním obrázkem pod krycím sklem tlačítkového hlásiče. Po rozbití skla a zmáčknutí tlačítka je podnět předán ústředně. Připojuje se na
konvenční smyčky vagónových ústředen a na napěťové smyčky konvenčních systémů s ústřednami MHU 106 (s deskou smyčkovou JSM-5), MHU 108, MHU 113, na smyčkové (konvenční) desky ústředen MHU 115, MHU 116/117.

Hlásiče vyhovují normě ČSN EN 54-11 a pro použití v EPS podléhají posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

 

Technické parametry
Napájecí napětí 16 ÷ 24 Vss
Maximální přípustné napětí 32 Vss
Proud při hlášení požáru max. 100 mA (omezen ústřednou)
Napětí při hlášení požáru 5,9 až 9 Vss při 10 mA
Optická signalizace červená LED
Paralelní signalizace max. 60 mA ss
Průřez připojitelných vodičů min. 0,2 mm2
Velikost průhledu 66 × 66 mm
Krytí podle ČSN 33 0330 IP 43
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B
Nehořlavost plastů dle UL 94 - V0
Rozměry 129 × 129 × 47 mm
Hmotnost cca 0,4 kg

 Hlásič je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

Pracovní podmínky
Hlásič MHA 108.132V0 je určen pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -25°C až +70°C
Relativní vlhkost vzduchu max. 95% při +40°C (3 × 10 dní za rok)
Atmosférický tlak 60 až 106 kPa