MHA 904
MHA 904
Tlačítko se signalizačním a výkonovým kontaktem 3A
Tlačítko MHA 904 je vybaveno dvěma přepínacími jazýčkovými kontakty se dvěma stabilními stavy, které jsou přepínány současně

Tlačítko MHA 904 je vybaveno dvěma přepínacími jazýčkovými kontakty se dvěma stabilními stavy, které jsou přepínány současně, a dvoubarevnou LED signalizující stav tlačítka nebo ovládaného zařízení. Jeden přepínací kontakt lze zatížit proudem do 0,5 A, druhý výkonový přepínací kontakt lze zatížit proudem do 3 A. Tlačítko obsahuje svorkovnici, na kterou jsou vyvedeny přepínací kontakty a dvoubarevná signalizační LED.

Tlačítko se dodává v barvě červené, zelené, modré a žluté.

Na svorky 1, 2 a 3 svorkovnice XT1 je vyveden přepínací jazýčkový kontakt 3 A ovládaný magnetem tlačítka. V klidovém stavu (nestisknuté tlačítko) jsou propojeny svorky 1 a 2, v sepnutém stavu (stisknuté tlačítko) jsou propojeny svorky 1 a 3.

Na svorky 1, 2 a 3 svorkovnice XT2 je vyveden přepínací jazýčkový kontakt 0,5 A ovládaný magnetem tlačítka. V klidovém stavu (nestisknuté tlačítko) jsou propojeny svorky 1 a 2, v sepnutém stavu (stisknuté tlačítko) jsou propojeny svorky 1 a 3.

Svorkovnice XT 3 má 6 svorek, které jsou označeny čísly 1 až 6. Svorky 1 až 5 slouží pro připojení dvoubarevné LED. Svorka 6 je volná a je možno ji použít např. pro připojení nebo propojení stínění přívodních kabelů.

 

Připojení dvoubarevné LED je následující:
Svorka XT 3 Význam
1 společný – pól napájení
2 + pól 12 V barva zelená
3 + pól 24 V barva zelená
4 + pól 12 V barva červená
5 + pól 24 V barva červená

 

Technické parametry
Kontakt: 0,5 A
spínaný výkon max. 10 W
spínaný proud max. 0,5 A
spínané napětí max. 48 V DC
Kontakt: 3 A
spínaný výkon min. 3 W, max. 100 W
spínaný proud max. 3 A
spínané napětí max. 48 V DC
Napájecí napětí/odběr LED 12 V/10 mA, 24 V/10 mA
Průřez vodiče do svorky max. 1,5 mm²
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 43
Rozměry 129 × 129 × 47 mm

 

Pracovní podmínky
Tlačítko je určeno pro vnitřní prostory objektů s prostředím s klasifikací podmínek podle ČSN 60 721-3-3 a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování nebo námrazám.
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 95% při +40 °C (100 hod./rok)
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa