MHA 901
MHA 901
Tlačítkový hlásič speciální 4 LED (pro požární odvětrávání)
Tlačítko pro požární odvětrání MHA 901 je tlačítko se dvěma stabilními stavy.

Tlačítko pro požární odvětrání MHA 901 je tlačítko se dvěma stabilními stavy. Propojení je šroubovými svorkami, na které jsou vyvedeny 4x LED a jednou přepínací kontakt.

 

Tlačítko se vyrábí v následujících barevných provedeních:
Barva Číslo výkresu Nápis
Červená 6XK 053 310 Bez nápisu
Zelená 6XK 053 311 Bez nápisu
Modrá 6XK 053 312 Bez nápisu
Žlutá 6XK 053 313 Bez nápisu
Modro červená 6XK 053 314 POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ

Na požadavek zákazníka lze doplnit libovolný nápis dle individuální cenové kalkulace.

Svorky 1 a 2 jsou propojeny.

Na svorky 1, 2 a 3 je připojena D1, červená LED AKTIVOVÁNO, (u tlačítka MHY 902 je LED bez označení na panelu), + pól napětí je na svorkách 1,2.

Na svorky 7 a 8 je připojena D2, žlutá LED OTEVŘENÍ, + pól napětí je na svorce 7.

Na svorky 9 a& nbsp;10 je připojena D3, zelená LED PROVOZ, + pól napětí je na svorce 9.

Na svorky 11 a 12 je připojena D4, žlutá LED ZÁVADA, + pól napětí je na svorce 11.

Na svorky 4, 5 a 6 je připojen přepínací jazýčkový kontakt, ovládaný magnetem tlačítka. V klidovém stavu (nestisknuté tlačítko) jsou propojeny svorky 5 a 6, v sepnutém stavu (stisknuté tlačítko) jsou propojeny svorky 4 a 5.

 

Svorkovnice má 12 svorek, svorky jsou označeny čísly. Na desce jsou připraveny otvory pro eventuální zapojení rezistorů pro LED OTEVŘENÍ, PROVOZ a ZÁVADA. Rezistor pro LED AKTIVOVÁNO lze zapájet na pájecí špičky namísto zkratovací propojky.

 

Technické parametry
Kontakt
spínaný výkon max. 10 W
spínaný proud max. 0,5 A
spínané napětí max. 50 V DC
Doporučený proud LED 20 mA
Úbytek napětí na LED cca 2 V
Průřez vodiče do svorky max. 1,5 mm²
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 43
Rozměry 129 × 129 × 47 mm

 

 

Pracovní podmínky
Tlačítko je určeno pro vnitřní prostory objektů s prostředím s klasifikací podmínek podle ČSN 60 721-3-3 a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování nebo námrazám.
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 95% při +40 °C (100 hod./rok)
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa