MHA 184
MHA 184
MHA 184 Hlásič tlačítkový
Hlásič tlačítkový MHA 184 je určen do prostředí s nebezpečím výbuchu pro manuální signalizaci požáru osobou, která požár zjistila. Používá se v analogovém adresovatelném systému nebo v konvenčním systému EPS

Hlásič tlačítkový MHA 184 je určen pro použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností. Hlásič tlačítkový MHA 184 splňuje požadavky normy EN 54 -11.
Hlásič je určen především do prostředí s nebezpečím výbuchu, číslo certifikátu je FTZÚ 17 ATEX 0049X. Hlásič má zvýšenou úroveň ochrany pro výbušnou plynnou atmosféru Gc a vysokou úroveň ochrany pro výbušnou atmosféru s prachem Db, dále je určen do prostředí, ve kterém nelze použít hlásiče lehkého konstrukčního provedení, např. při zvýšených nárocích na mechanickou odolnost.
Hlásič se připojuje k adresovatelným ústřednám MHU 109, MHU 110, MHU 111, MHU 115, MHU 116, MHU 117 a k ústřednám neadresovatelným MHU 103, MHU 106, MHU 108 a MHU 113. Hlásič lze použít v adresovatelném systému nebo v konvenčním systému, a to s proudovými i napěťovými hlásicími smyčkami jako přímá náhrada MHA 101, MHA 143, MHA 144, MHA 181, MHA 182 a MHA 183.
K hlásiči lze připojit signální svítidlo MHS 409, MHS 408, případně MHS 407.
Adresace a nastavení hlásiče se provádí pomocí přípravku MHY 536 (MHY 535).

 

Technické parametry
Adresovatelný systém
Napájecí napětí  20 (-3 až +1) Vimp adresovatelné ústředny LITES
Ekvivalentní proud 120 μA
Rozsah nastavení adresy 1 ÷ 128
Neadresovatelný systém
Napájecí napětí (16 ÷ 24) Vss
Jmenovité napájecí napětí  21,5 VSS
Proud při hlášení požáru
- proudový režim 20 (-5 až +1) mA
- napěťový režim max. 100 mA (omezen ústřednou)
(5,7 ÷ 8) V při 10 mA
Optická signalizace v hlásiči červená LED
Krytí podle ČSN EN 60 529 IP 65
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55 022 zařízení třídy B
Průřez připojitelných vodičů (0,1 ÷ 1,5) mm2
Velikost průhledu (70 x 70) mm
Mechanická ochrana tlačítka skleněnou deskou
Rozměry š x v x h 130,5 x 133 x 77
Hmotnost cca 1,1 kg
Druh ochrany proti výbuchu {Ex} II 3G Ex ec ic IIC T6 Gc
{Ex} II 2D Ex tb IIIC T 80 °C Db

 

Pracovní podmínky
Hlásič je určen pro stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60 721-3-4
K: klimatické podmínky pro prostředí 4K2
- rozsah pracovních teplot -20 °C až +70 °C
- max. relativní vlhkost vzduchu  95 % při 40 °C
- bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu  
Z: zvláštní klimatické podmínky 4Z2 tepelné záření zanedbatelné
  4Z5 vítr do 50 m/s
  4Z7 stříkání vody
B: biologické podmínky 4B1 přítomnost flory a fauny bez termitů
C: chemicky aktivní látky 4C2
S: mechanicky aktivní látky 4S2
M: mechanické podmínky 4M3
Doba trvání významné teploty (45 °C až 70 °C) 2 měs./rok
Doba trvání významné vlhkosti  (85 % až 95 % / ≤ 40 °C) 100 hod./rok
Max. doba trvání skrápění  10 min./měsíc
Výrobek je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60 950.