MHA 182 Ex
MHA 182 Ex
Hlásič tlačítkový
Hlásič tlačítkový MHA 182 je těžký hlasič požáru určený ve spolupráci s ústřednami elektrické požární signalizace (EPS) LITES pro manuální signalizaci požáru osobou, která požár zjistila.

Hlásič tlačítkový MHA 182 je těžký hlasič požáru určený ve spolupráci s ústřednami elektrické požární signalizace (EPS) LITES pro manuální signalizaci požáru osobou, která požár zjistila.

Hlásič tlačítkový MHA 182 splňuje požadavky normy EN 54-11.
Hlásič je určen především pro prostředí s nebezpečím výbuchu, druh ochrany proti výbuchu je EEx nAC IIC T6, dále do prostředí bez nebezpečí výbuchu, ve kterém nelze použít lehkého konstrukčního provedení, např. při zvýšených nárocích na mechanickou odolnost.

Hlásič se vyrábí ve dvou variantách:

  • MHA 182.253 s napěťovou charakteristikou
  • MHA 182.254 s proudovou charakteristikou

Hlásič se připojuje k ústřednám MHU 106, MHU 108 a MHU 113.
K ústředně MHU 106 se hlásič MHA 182.253 připojuje na smyčku jednotky JSM-5 a hlásič MHA 182.254 na smyčku jednotky JSM-4. K hlásiči lze připojit signální svítidlo MHS 409, MHS 408, případně MHS 407.

 

Technické parametry
Napájecí napětí (16 ÷ 24) Vss
Maximální přípustné napětí 32 Vss
Klidový proud hlásič neodebírá v klidu proud
Proud při hlášení požáru
MHA 182.253
max. 100 mA omezen ústřednou
Proud při hlášení požáru
MHA 182.254
20+1-5 mA při 21,5 V
Napětí při hlášení požáru
MHA 182.253
(5,9 ÷ 8) Vss při 10 mA
Napětí při hlášení požáru
MHA 182.254
napájecí napětí
Optická signalizace červená LED
Paralelní signalizace typ LITES
Krytí podle ČSN EN 60 529 IP 65
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Průřez připojitelných vodičů (0,1 ÷ 1,5) mm²
Velikost průhledu (70 × 70) mm
Mechanická ochrana tlačítka skleněnou deskou
Rozměry, tvar a pracovní poloha viz obrázek
Hmotnost cca 1,1 kg
Provedení EEx nAC IIC T6

 

Pracovní podmínky
Hlásič je určen pro stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60 721-3-4.
K: klimatické podmínky pro prostředí 4K2
rozsah pracovních teplot -40 °C až +70 °C
max. relativní vlhkost vzduchu 95 % při 40 °C
bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu  
Z: zvláštní klimatické podmínky 4Z2 tepelné záření zanedbatelné
  4Z5 vítr do 50 m/s
  4Z7 stříkání vody
B: biologické podmínky 4B1 přítomnost flory a fauny bez termitů
C: chemicky aktivní látky 4C2
S: mechanicky aktivní látky 4S2
M: mechanické podmínky 4M3
Doba trvání významné teploty (45 °C až 70 °C) 2 měs./rok
Doba trvání významné vlhkosti (85 % až 95 % / <= 40 °C) 100 hod./rok
Max. doba trvání skrápění 10 min./měsíc

Upozornění:
Pro aplikace v rozsahu –20 °C ÷ +70 °C jsou použity vývodky fy HUMMEL, pro aplikace v rozsahu teplot od –40 °C musí být použity vývodky fy CAPRI, typ 18 374, Pg 13,5 (viz zvláštní podmínky použití v FTZÚ 05 ATEX 0027 X).