MHA 145
MHA 145
MHA 145 Hlásič tlačítkový
Hlásič tlačítkový MHA 145 se zvýšeným krytím IP65 je určen pro manuální signalizaci požáru osobou, která požár zjistila. Používá se v analogovém adresovatelném systému nebo smyčce konvenčního systému

Hlásič tlačítkový MHA 145 je určen pro použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností. Hlásič tlačítkový MHA 145 splňuje požadavky normy EN 54 -11.

Hlásič se připojuje k adresovatelným ústřednám MHU 109, MHU 110, MHU 111, MHU 115, MHU 116, MHU 117 a k ústřednám neadresovatelným MHU 102, MHU 103, MHU 106, MHU 108 a MHU 113.

Hlásič lze použít v adresovatelném systému nebo v konvenčním systému, a to s proudovými i napěťovými hlásicími smyčkami jako přímá náhrada MHA 101, MHA 144, MHA 181, MHA 182 a MHA 183.

K hlásiči lze připojit signální svítidlo MHS 409, MHS 408, případně MHS 407. Adresace a nastavení hlásiče se provádí pomocí přípravku MHY 535.

 

Technické parametry
Adresovatelný systém
Napájecí napětí  20 (-3 až +1) Vimp adresovatelné ústředny LITES
Ekvivalentní proud 120 μA
Rozsah nastavení adresy 1 ÷ 128
Neadresovatelný systém
Napájecí napětí (16 ÷ 24) Vss
Jmenovité napájecí napětí  21,5 VSS
Proud při hlášení požáru
- proudový režim 20 (-5 až +1) mA
- napěťový režim max. 100 mA (omezen ústřednou)
(5,7 ÷ 8) V při 10 mA
Optická signalizace v hlásiči červená LED
Krytí podle ČSN EN 60 529 IP 65
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55 022 zařízení třídy B
Průřez připojitelných vodičů (0,1 ÷ 1,5) mm2
Velikost průhledu (70 x 70) mm
Mechanická ochrana tlačítka skleněnou deskou
Rozměry š x v x h 130,5 x 133 x 77
Hmotnost cca 1,1 kg

 

Pracovní podmínky
Hlásič je určen pro stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60 721-3-4
Rozsah pracovních teplot -20 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 95 % při 40 °C
(85% až 95% / ≤ 40 °C) 100 hod./rok