MHA 142
MHA 142
MHA 142 Hlásič tlačítkový
Hlásič tlačítkový MHA 142 je určen pro manuální signalizaci požáru osobou, která požár zjistila. Používá se v analogovém adresovatelném systému nebo smyčce konvenčního systému elektrické požární signalizace LITES.

Hlásič tlačítkový MHA 142 je určen pro použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností. Hlásič tlačítkový MHA 142 splňuje požadavky normy EN 54 -11.

Hlásič se připojuje k adresovatelným ústřednám MHU 109, MHU 110, MHU 111, MHU 115, MHU 116, MHU 117 a k ústřednám neadresovatelným MHU, 102, MHU 103, MHU 106, MHU 108 a MHU 113.

Hlásič lze použít v adresovatelném systému nebo v konvenčním systému, a to s proudovými i napěťovými hlásicími smyčkami jako přímá náhrada MHA 102, MHA 108 a MHA 141.

K hlásiči lze připojit signální svítidlo MHS 409, MHS 408, případně MHS 407. Adresace a nastavení hlásiče se provádí pomocí přípravku MHY 535.

 

Technické parametry
Adresovatelný systém
Napájecí napětí 20 (-3 až +1) Vimp adresovatelné ústředny LITES
Ekvivalentní proud 120 μA
Rozsah nastavení adresy 1 ÷ 128
Neadresovatelný systém
Napájecí napětí (16 ÷ 24) VSS
Jmenovité napájecí napětí 21,5 VSS
Proud při hlášení požáru
- proudový režim 20 (-5 až +1) mA
- napěťový režim max. 100 mA (omezen ústřednou)
(5,7 ÷ 8) V při 10 mA
Optická signalizace v hlásiči červená LED
Krytí podle ČSN EN 60 529 IP 43
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55 022 zařízení třídy B
Průřez připojitelných vodičů  (0,1 ÷ 1,5) mm2
Velikost průhledu (66 × 66) mm
Mechanická ochrana tlačítka skleněnou deskou
Rozměry š x v x h 130 x 130 x 45
Hmotnost cca 270 g

 

Pracovní podmínky
Hlásič je určen pro stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60 721-3-3 
Rozsah pracovních teplot -20 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 95 % při 40 °C
(85% až 95% / ≤ 40 °C) 100 hod./rok