MHA 141
MHA 141
Hlásič tlačítkový adresovatelný
Hlásič tlačítkový adresovatelný MHA 141 je určen pro manuální signalizaci požáru osobou, která požár zjistila.

Hlásič tlačítkový adresovatelný MHA 141 je určen pro manuální signalizaci požáru osobou, která požár zjistila. Používá se v adresovatelném systému elektrické požární signalizace LITES.

Způsob použití je dán instrukčním obrázkem na krycím skle tlačítkového hlásiče. Po rozbití skla a zmáčknutí tlačítka signál z tlačítka zaktivuje v ústředně signalizaci požáru. Hlásič tlačítkový MHA 141 se používá ve vnitřních prostorech, kde se předpokládá trvalý pohyb osob nebo tam, kde je použití samočinných hlásičů neúčelné (schodiště, haly apod.). Hlásič se připojuje do hlásicí linky adresovatelné ústředny MHU 109 nebo analogové ústředny MHU 110 (MHU 111) pomocí dvoudrátového vedení. Pro použití v EPS podléhá tlačítkový hlásič posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Hlásič splňuje požadavky normy ČSN EN 54-11.

 

Technické parametry
Napájení adresovatelné ústředny LITES
Optická signalizace červená LED
Paralelní signalizace typ LITES
Průřez připojitelných vodičů min. 0,2 mm²
při použití lanka max. 1,5 mm²
při použití drátu max. 2,5 mm²
Velikost průhledu 66 × 66 mm
Krytí podle ČSN 33 0330 IP 43
Stupeň odrušení podle
ČSN EN 55022
zařízení třídy B
Rozměry 129 × 129 × 47 mm
Hmotnost cca 0,4 kg

 

Hlásič je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Pracovní podmínky
Hlásič je určen pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 95% při +40 °C (3 × 21 dní za rok)
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa