Likvidace ionizačních hlásičů požáru (IHP)

Dovoz radioaktivních odpadů na území České republiky je zakázán, kromě zpětného dovozu zdrojů ionizujícího záření vyrobených v České republice nebo radioaktivních odpadů vzniklých z materiálů vyvezených z České republiky za účelem jejich zpracování nebo přepracování, který byl povolen Úřadem.

 

Pravidla bezpečného zacházení s IHP

Rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

 

Společnost LITES Liberec s.r.o. zajišťuje likvidaci ionizačních hlásičů požáru (IHP) obsahujících radionuklid americium 241Am nebo radium 226Ra všech výrobců .

 

Na Vaši žádost Vám zajistíme i přepravu dle podmínek ADR pro přepravu vyjmutých zásilek.

 

Místo dodání:
LITES Liberec s.r.o.
provozovna
Kateřinská 235
463 03 Stráž nad Nisou

 

Cena za likvidaci IHP od 100,- Kč/ks (bez DPH).

 

Cena závisí na aktivitě použitého radionuklidu 241Am nebo 226Ra v IHP. Cenovou nabídku Vám zpracujeme na vyžádání po upřesnění typu a množství likvidovaných IHP.

 

Doklad o ekologické likvidaci IHP Vám zašleme po uhrazení faktury.

 

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na dohlížející osobu:
Bc. Jan Martiš, tel. 485 232 307, e-mail: j.martis@lites.cz