Hardwarové a softwarové úpravy ústředen MHU 110/111
Kompatibilní verze systémových, linkových a zdrojových desek a příslušného firmware (EPROM) ústředen MHU 110/111. Možnost síťování ústředen a tabel obsluhy.

Z důvodu ukončení výroby pamětí RAM s označením DALLAS DS 1386-32K- 120 došlo k úpravě desky systémové ústředen MHU 110, MHU 111 a desky systémové tabla obsluhy MHS 811 pro použití nové paměti RAM s označením DALLAS DS 1744+070. Pouzdro paměti má jiný počet a rozmístění vývodů, proto je rozdílné i osazení desky systémové a byl upraven firmware ústředny a tabla obsluhy. Dále byl zrušen kontakt signalizující otevření dveří ústředen a tabla obsluhy.

Zároveň byly provedeny tyto úpravy ve zdrojové části:

  • na desce síťové byly doplněny varistory pro zvýšení odolnosti ústředny vůči napěťovým špičkám přicházejících po síťovém přívodu,
  • na desce zdroje byly doplněny tavné pojistky v obvodu sekundárního vinutí síťového transformátoru, a byl zrušen jumper XP-2 pro volbu testovacího proudu AKU.

Z těchto důvodů jsou od 10/09 vyráběny nové desky systémové a nové desky zdrojové s označením HW3. Tyto nové desky nelze kombinovat s deskami systémovými a deskami zdrojovými bez označení (HW2), které byly vyráběny doposud. V ceníku náhradních dílů jsou desky systémové a desky zdroje vyráběné před 10/09 označeny HW 2., a náhradní desky pro ústředny vyrobené po 10/09 jsou označeny HW 3.

 

Označení systémové desky Označení desky zdroje Verze firmware
HW2 (bez označení) HW2 (bez označení) 2.xx
HW3 (označeno štítkem) HW3 (označeno štítkem) 3.xx

 

Označení desek ústředen MHU 110/111:

a) Desky systémové ústředen MHU 110/111, tabel obsluhy MHS 811 a síťové zdroje vyráběné od 6/99 do 10/09 jsou bez označení.
V ceníku náhradních dílů jsou desky označeny HW 2.

 

 

b) Desky systémové ústředen MHU 110/111, tabel obsluhy MHS 811 vyráběné od 10/09 jsou v pravém dolním rohu vedle svorkovnice označeny štítkem HW3, síťové zdroje jsou štítkem HW3 označeny na hlavním filtračním elektrolytickém kondenzátoru.
V ceníku náhradních dílů jsou tyto desky označeny HW 3.

 

Pro příslušnou HW verzi systémové desky je nutno použít kompatibilní firmware. Pro desky HW2 firmware 2.xx a pro desky HW3 firmware 3.xx. Vzhledem k vývoji nových prvků připojitelných k ústřednám (např. MHG 943, MHY 923, MHY 924) je nový firmware vyvíjen pro obě varianty. Příslušné verze firmware (viz. tabulky kompatibility firmware) jsou z hlediska ovládání a nastavení zcela totožné. Verze konfiguračního programu je pro oba typy desek totožná.

Změna rozměru (hloubky) skříně ústředny MHU 111
Pro ústředny MHU 111 je od 02/10 zvětšen rozměr hloubky skříně o 6 mm. Důvodem této úpravy je skutečnost, že akumulátory s vývody ve tvaru „ok“ jsou nahrazeny akumulátory s válcovými vývody s vnitřním závitem. Při montáži šroub přečnívá vnější rozměry AKU. U původního rozměru skříně pak nejdou plně dovřít dvířka ústředny, aniž by došlo ke kontaktu šroubu s dvířky a hrozí zkratování vývodů AKU. Pro starší ústředny MHU 111 je proto nutno použít AKU s vývody ve tvaru „ok“ nebo je nutné umístit AKU do externího krytu. Na obrázku je původní a nové provedení vývodů AKU.

 

Hardwarové a softwarové úpravy ústředen MHU 110/111 (PDF)