Vyhřívání
6XK 053 269
Vyhřívání požárních hlásičů LITES
Vyhřívání hlásičů požáru 6XK 053 269 je určeno pro ochranu hlásičů požáru LITES proti orosování.

Vyhřívání hlásičů požáru 6XK 053 269, dále jen vyhřívání, je určeno pro ochranu hlásičů požáru LITES proti orosování. Montuje se na hlásiče se zvýšenou mechanickou odolností („těžké provedení“) umístěné v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

vyhřívání

 

Umisťuje se jako doplňkové zařízení na nainstalovaný hlásič požáru v prostředí s předpokládaným výskytem orosování, tj. s vysokou vlhkostí a rychlými změnami teplot.

Vyhřívání je napájeno z externího napájecího zdroje.

 

 

Princip činnosti

Vyhřívání ohřívá hlásič požáru teplem vytvořeném v tepelném vyhřívacím kabelu, jehož teplota je regulována řídicím elektrickým obvodem v závislosti na okolní teplotě, měřené termistorem.

 

Technické parametry
Jmenovité napájecí napětí 24 Vss
Proud při jmenovitém napětí max. 400 mA
Střední vypínavý výkon 1 až 10 W podle okolní teploty
Optická signalizace topení zelená LED
Optická signalizace poplachu hlásiče červená LED (pozorovatelná průzorem)
Krytí podle ČSN EN 60529 zalitá elektronika IP 65
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B
Hmotnost cca 180 g