BMZ 911
BMZ 911
Ústředna BMZ 911 je zařízení elektrické požární signalizace určené k vyhodnocování požární situace železničních vagónů.

Ústředna BMZ 911 je zařízení elektrické požární signalizace určené k vyhodnocování požární situace železničních vagónů. Ústřednu tvoří dvě vzájemně propojené části, systémová jednotka a zobrazovací jednotka. Jednotlivým typům vagonů odpovídá daný typ ústředny, lišící se napájecím napětím a konfigurací hlídaných smyček.

Systémová jednotka je umístěna v plechové samonosné vaně určené k čelnímu uchycení do 19“ skříně. Je možné ji umístit i do jiného prostoru vagónu, např. do stropní dutiny. V případě umístění mimo střežené prostory je nutno systémovou jednotku hlídat samostatným čidlem.

V čelním panelu jsou 3 indikační LED a 4 pojistkové držáky s pojistkami, na zadním panelu 4 vstupní/výstupní konektory. Systémová jednotka obsahuje napájecí zdroj se vstupním napětím podle typu vagónu, obvody hlásičových smyček, izolované optovstupy a reléové výstupy. Systémová jednotka zajišťuje hlídání a dobíjení záložních akumulátorů.

Zobrazovací jednotka v plechové skříni je určena k montáži na svislou stěnu vagónu ve dvou variantách umístění – na stěnu nebo zapuštěnou do stěny vagonu. Zobrazovací jednotku tvoří zobrazovací část a ovládací část. Na čelní straně je umístěn grafický displej. Pod grafickým displejem jsou 4 ovládací tlačítka. Na pravé straně jsou tři indikační LED a USB vstup pro připojení USB flash disku. Uvnitř jednotky je zabudována siréna. Zobrazovací jednotka je se systémovou jednotkou propojena dvěma oddělenými kabely.

Ústředna je určena k připojení neadresovatelných hlásičů požáru s napěťovou i proudovou charakteristikou. Klidový stav ústředny je zobrazován na displeji obrázkem vagonu s rozmístěním jednotlivých hlásičů. Jednotlivé stavy ústředny jsou zobrazeny graficky a textově na displeji, opticky signalizací LED a akusticky sirénou. Externí USB flash disk musí být naprogramován, neboť slouží jako přístupový klíč k nastavování ústředny a zároveň slouží k nahrávání událostí ústředny.

 

Technické parametry 
Napájení 
Základní zdroj – napájecí napětí sítě vagónu 24, 36, 48, 70, 110 V ±30%
Příkon ústředny v klidovém stavu max. 10 W
Příkon ústředny v poplachovém stavu max. 45 W (včetně odběru z reléových výstupů a dobíjení akumulátoru)
Náhradní zdroj akumulátor vně ústředny plynotěsný 2 × 12 V, 12 Ah
   
Požární smyčky 
Hlásiče připojitelné ke smyčkám s napěťovou charakteristikou: 
- automatické MHG 262V, MHG 862V
- tlačítkové MHA 108, MHA 142
Počet požárních smyček 32
Počet hlásičů na smyčku: 
- automatické 1 ks
- tlačítkové max. 2 ks
Proud smyčky v klidovém stavu max. 5 mA
Proud smyčky v poplachovém stavu max. 20 mA
Odpor vedení smyčky max. 10 Ω
Zakončovací odpor vedení smyčky 4,7 kΩ 1%
Zakončovací odpor vedení sirény 10 kΩ 1%
Výstupy 
POŽÁR: relé 1 × přepínací kontakt, max. 110 V, max. 30 VA
PORUCHA: relé 1 × přepínací kontakt, max.110 V, max. 30 VA
SIRÉNA: relé 2 × hlídaný reléový potenciálový výstup 27V, max. 100 mA