MHY 538
Řídící jednotka
Řídící jednotka je určena pro autonomní využití lineárního hlásiče MHG 664, kde slouží jako nastavovací a indikační přípravek hlásiče.

Řídící jednotka je určena pro autonomní využití lineárního hlásiče MHG 664, kde slouží jako nastavovací a indikační přípravek hlásiče.

Pomocí jednotky řídící MHY 538 lze využít hlásič lineární MHG 664 v autonomním režimu, kdy je hlásič připojen k jinému zařízení nebo systému EPS. Řídící jednotka umožňuje vedle napájení hlásiče i jeho seřízení, nastavení parametrů a kontrolu. Ovládání řídící jednotky je rozděleno do čtyř úrovní přístupu. Výstupem hlásiče v autonomním režimu jsou bezpotenciálové přepínací kontakty relé POŽÁR a PORUCHA, umístěné v řídící jednotce. Stav hlásiče se zobrazuje na panelu řídící jednotky pomocí displeje a dvojbarevné LED. Sestava hlásiče MHG 664 a řídící jednotky MHY 538 je napájena z externího napájecího zdroje.

 

Technické parametry
Napájení (12 ÷ 30) Vss (z externího napájecího zdroje)
Klidový odběr 40 mA při 30 Vss, 100 mA při 12 Vss
Odběr při nastavení (pohyb motorů) max. 250 mA
Optická signalizace
 
 
podsvícený displej 2 x 16 znaků na jednotce MHY 538, dvojbarevná LED dioda (červená LED POPLACH, žlutá LED PORUCHA) na jednotce MHY 538
Akustická signalizace piezoelement v řídící jednotce MHY 538
Výstup relé Poplach, Porucha max. spínané napětí 48 V, max. spínaný proud 1 A
Paralelní signalizace typ LITES (MHS 408, MHS 409)
Citlivost 20, 40, 60 % absorpce záření kouřem
Doba reakce rychlá (~ 3 s), pomalá (~ 10 s)
Dosah (10 ÷ 100) m
Chráněná plocha max. (100 × 14) m
Vzájemná vzdálenost mezi hlásiči je doporučeno 10 ÷ 14 m, minimálně 7 m
Vzdálenost infrapaprsku od stropu je doporučeno 0,3 až 1 m
Maximální úhlové vychýlení vodorovné i svislé ± 0,18°
Testování zeslabovací clonou 6XV.825135
Krytí (dle ČSN EN 60529) IP54
Stupeň odrušení (dle ČSN EN 55022) zařízení třídy B
Průřez připojitelných vodičů (0,2 ÷ 1,5) mm⊃
Rozměry 130x130x35 mm
Hmotnost 300 g

 

Řídící jednotka MHY 538 je určena k připojení k zařízení bezpečnému ve smyslu ČSN EN 60950.

Hlásič s řídící jednotkou MHY 538 je určen pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-3:

Pracovní podmínky
K: Klimatické podmínky pro prostředí 3K5
Rozsah pracovních teplot -25 ºC až + 70 ºC
Relativní vlhkost vzduchu 95 % při 40 °C
Bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu  
Z: zvláštní podmínky
 
3Z1 tepelné záření zanedbatelné
3Z8 kropení vodou
B: biologické podmínky 3B1 bez přítomnosti flory a fauny
C: chemicky aktivní látky 3C2
S: mechanicky aktivní látky 3S1
M: mechanické podmínky 3M2
Doba trvání významné teploty (45 °C až 70 °C) 2 měs./rok
Doba trvání významné vlhkosti (85 % až 95 % / ≤ 40 °C) 100 hod./rok
Maximální doba trvání skrápění 10 min./měsíc