MHG 142
MHG 142
Hlásič kouře ionizační adresovatelný, zvýšená mech. Odolnost – IP 54
Hlásič kouře ionizační je samočinný hlásič adresovatelného systému

Hlásič kouře ionizační je samočinný hlásič adresovatelného systému elektrické požární signalizace LITES, sloužící k signalizaci vznikajícího požáru jako detektor kouře na principu ionizace vzduchu a jeho příměsí v ionizační komoře.

Ve spojení se svorkovnicí je hlásič určen pro ochranu objektů s materiály, které při zahřátí, doutnání a hoření vyvíjejí kouř. Není určen pro prostředí s nebezpečím výbuchu.
Používá se v místech předpokládaného výskytu a soustřeďování kouře. Hlásič se připojuje do hlásicí linky adresovatelné ústředny MHU 109 nebo analogových ústředen MHU 110, MHU 111 pomocí svorkovnice MHY 713 nebo MHY 703. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 408, MHS 409 (MHS 405, MHS 407).
Hlásič kouře ionizační MHG 142 splňuje mj. požadavky normy ČSN EN 54-7 a pro použití v EPS podléhá posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

 

Technické parametry
Napájecí napětí (17 ÷ 21) Vimp
Jmenovité napájecí napětí 20 Vimp
Optická signalizace červená LED
Paralelní signalizace typ LITES
Doba reakce - informativní (3 ÷ 6) s
Citlivost na kouř - informativní
dle ČSN EN 54-7
y = 0,75
dle ČSN 34 2710 30 mg
Zdroj záření Am241, 35 kBq ± 20%
Krytí podle ČSN EN 60529
čidlo 6XF 817 115
IP 43
těleso se svorkovnicí IP 54
Stupeň odrušení dle ČSN EN 55022 zařízení třídy B
Rozměry ø147 × 75 mm
Hmotnost cca 600 g

 

Hlásič je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Pracovní podmínky
Hlásič MHG 142 je určen pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 95% při +40 °C
(3 × 21 dní za rok)
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa
Rychlost proudění vzduchu max. 8 m/s