Connecting of new interactive products to C.I.E.s MHU 110/111
Softwarové požadavky na ústředny MHU 110/MHU 111 v souvislosti s připojením nových optických hlásičů MHG 262 (MHG 262i), kombinovaných hlásičů MHG 862 (MHG 862i) a prvku vstupního/výstupního MHY 925/8 (MHY 925/4)

Pro bezchybnou činnost a využití všech možností, které připojované zařízení nabízí, je nutné, aby bylo zařízení podporováno ve firmware ústředny a rovněž i v konfiguračním programu ústředny. V souvislosti s připojením nových optických hlásičů MHG 262 (MHG 262i), kombinovaných hlásičů MHG 862 (MHG 862i) a prvku vstupního/výstupního MHY 925/8 (MHY 925/4) jsou na ústředny MHU 110/111 kladeny následující softwarové požadavky:

Firmware pro ústřednu provedení HW3:

Pro ústředny vyráběné od 9/2010 hardwarové verze HW3 (označení na systémové desce a na zdroji) je určena verze firmware 3.06. Tyto požadavky splňují ústředny vyráběné od 1/2013. Ústředny HW3 od 9/2010 do 12/2010 byly osazovány verzemi 3.04 a 3.05, které pro připojení nových hlásičů nevyhovují a je nutné je nahradit verzí 3.06. Linkové moduly verze 3.34 (s.0923) a 3.35 (s.CCC2) je nutné nahradit linkovým modulem 3.36.

paměť EPROM:

 • MHU 110 verze 3.06 česká (s.035C)
 • MHU 111 verze 3.06 česká (s.74DC)
 • MHU 110 verze 3.06 slovenská (s.A6FA)
 • MHU 111 verze 3.06 slovenská (s.00D2)

linkový modul:

 • verze 3.36 (s.DC7E)

Firmware pro ústřednu provedení HW2:

Pro ústředny vyráběné do 8/2010 hardwarové verze HW2 (označení na systémové desce a na zdroji nebo bez označení) je určena verze firmware 2.89. Upgrade je možné provést pouze na ústřednách s verzí min. 2.65, s linkovým modulem verze min. 3.03 (s.5A3B).

paměť EPROM:

 • MHU 110 verze 2.89 česká (s.3C0A)
 • MHU 111 verze 2.89 česká (s.BD02)
 • MHU 110 verze 2.89 slovenská (s.C47F)
 • MHU 111 verze 2.89 slovenská (s.5DA0)

linkový modul:

 • verze 3.36 (s.DC7E)

Pokud ústředna nesplňuje softwarové požadavky umožňující plné využití vlastností nových linkových prvků, lze vlastností těchto linkových prvků využít pouze omezeně. Na ústředně nižší verze firmware se tyto nové linkové prvky v konfiguračním programu nastaví jako jejich starší adresné ekvivalenty. V tomto případě hlásiče komunikují pouze v omezeném adresném módu (mód 3).

 • MHG 262, MHG 262i, MHG 862, MHG 862i se nastaví jako MHG 241
 • MHY 925 - vstup se nastaví jako MHG 941
 • MHY 925 - výstup se nastaví jako MHY 910

Konfigurační program:

Pro ústředny verze 3.06 s využitím nových linkových prvků je určen konfigurační program verze 3.45. Pro nakonfigurování ústředny verze 3.06 nebo jejího ekvivalentu verze 2.89 určeného pro starší ústředny HW2 se v konfiguračním programu v menu Ústředna použije volba Verze 3.06 a vyšší.

Tento konfigurační program je kompatibilní s  ústřednami nižších verzí firmware, ovšem vlastností nových linkových prvků lze využít pouze omezeně (viz předchozí odstavec). V menu Ústředna se vybere volba odpovídající verzi ústředny.

Ústřednu verze 3.06 je možné nakonfigurovat konfiguračním programem starší verze 3.44. Tato verze programu nové linkové prvky nenabízí, proto je lze využít pouze omezeně (viz odstavec výše).

Přípravek adresovací MHY 535:

Pro nastavení adresy parametrů nových linkových prvků je určena verze firmware adresovacího přípravku MHY 535 v.1.22 - 060 a vyšší.

Přípravkem adresovacím s nižší verzí firmware lze nastavit pouze adresu linkového prvku, nelze však nastavit parametry prvku, protože starší verze přípravku nový prvek nenabízí.

Upgrade ústředny se provádí osazením nové paměti EPROM a linkového modulu (MHU 111 oba kusy) a následným restartem na tovární hodnoty propojkou XP-3 (viz. Popis ovládání ústředny). Verze linkového modulu je stejná bez ohledu na provedení ústředny HW2 nebo HW3.

Ústřednu verze 3.06 (2.89) lze pomocí RS 485 propojit s ústřednami verze 3.04, 3.05 (2.87, 2.88).

Při propojení ústředen s odlišnými verzemi firmware vycházíme z tabulky kompatibilních verzí, uvedenou na www.lites.cz.

Připojení nových interaktivních prvků k ústřednám MHU 110/111 (PDF)