MHY 536
MHY 536
Přípravek adresovací
Přípravek adresovací MHY 536 je servisní přípravek určený k nastavení a kontrole interaktivních a adresovatelných hlásičů systému elektrické požární signalizace LITES. Rovněž ho lze použít ke kontrole automatických konvenčních hlásičů.

Přípravek adresovací MHY 536 je servisní přípravek určený k nastavení a kontroleinteraktivních a adresovatelných hlásičů systému elektrické požární signalizace LITES. Rovněž ho lze použít ke kontrole automatických konvenčních hlásičů.

Používá se při uvádění zařízení elektrické požární signalizace do provozu, při servisních opravách a údržbě, při periodických kontrolách provozuschopnosti apod. S použitím propojovacího
kabelu 6XF 493 162 lze kontrolovat adresovatelné a interaktivní hlásiče na hlásící lince. Adresovací přípravek MHY 536 je přenosný digitální přístroj napájený z vestavěného akumulátoru a obsluhuje se pomocí šesti tlačítek na ovládacím panelu. Nastavované a kontrolované údaje se zobrazují na alfanumerickém LCD displeji 2 × 20 znaků. Interaktivním hlásičům (akčním členům) lze nastavit adresa v rozsahu 1 až 128.

 

 
MHG 161, MHG 243, MHG 261,
MHG 262, MHG 861, MHG 862

citlivost
MHG 861, MHG 862 citlivost mezní
hlídání zaprášení
rychlost reakce
 MHG 283, MHG 661, MHG 662

citlivost
hlídání zaprášení
rychlost reakce
MHG 361, MHG 362, MHG 383,
MHG 861, MHG 862

teplota max. části
MHG 862 nárůst teploty diferenciální části min.
teplota reakce diferenciální části
strmost diferenciální části
MHY 923, MHY 924, MHY 925 nastavení stavů 1. (2.) relé – výstupu
MHG 942, MHG 943 nastavení stavů 1. (2.) optoizolovaného vstupu
MHY 419 počet opakovaného nulování

Pro použití s ústřednami MHU 110 a MHU 111 umožňuje přípravek dle potřeby nastavovat i předpoplach a jeho parametry.

Poznámka:
Při použití hlásičů s ústřednami MHU 110 a MHU 111 nastavuje hlásiče prioritně ústředna podle parametrů uvedených v konfiguračním programu. Přípravek umožňuje rovněž kontrolu nastavení výše uvedených parametrů.

U nových i starších typů hlásičů lze dále kontrolovat následující veličiny:

  • elektrickou citlivost hlásičů kouře nebo teplot automaticky regulovaným aktivačním napětím UA
  • odběr proudu
  • pozadí u hlásičů kouře optických
  • adresu adresovatelných hlásičů
  • paralelní signalizaci.

Přístrojem lze při použití kabelu 6XF 493 162 provádět měření na lince, které umožňuje kontrolu adres linkových prvků včetně nastavení a stavu

 

Technické parametry
Napájecí napětí baterie 8,4 Vss
Odběr proudu max. 50 mA
Výstupní napětí pro hlásiče (21,5 ± 0,5) V
Rozsah aktivačního napětí UA (0 ÷ 20) V
Rychlost nárůstu aktivačního napětí
-hlásiče teplot
-ostatní hlásiče
 
0,02 V/s ± 10 %
0,1 V/s ± 10 %
Rozsah měření Uimp 0,12 ÷1 Všp
Rozsah měření klidového odběru (0 ÷ 500) μA
Rozsah voltmetru (0 ÷ 50) Vss
Vstupní odpor voltmetru >10 MΩ
Kontrola paralelní signalizace červená LED
Krytí dle ČSN EN 60529 IP 30
Rozměry (200 × 112 × 50) mm
Hmotnost  cca 0,55 kg

 Přípravek adresovací je určen k připojení k zařízení bezpečnému ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Typy prvků
interaktivní MHG 161, MHG 261, MHG 361, MHG 362, MHG 861
MHG 283, MHG 383**, MHG 661***, MHG 662***
MHG 942, MHY 921, MHY 922, MHY 923, MHY 419******
adresovatelné MHG 141, MHG 241, MHG 341*
MHG 243
MHG 142, MHG 242**
MHG 941, MHY 409, MHY 909, MHY 910***
MHA 141****
MHA 143***** MHA 144, MHA 183
neadresovatelné MHG 120, MHG 123, MHG 124, MHG 220, MHG 320,
MHG 321*
MHG 181, MHG 185, MHG 282**
MHG 385, MHG 386, MHG 581, MHG 585**
MHG 231, MHG 331, MHG 531
*
**
***
****
*****
******
adaptér (zásuvka sestavená) 6XK 280 065
adaptér (svorkovnice sestavená) 6XK 280 050
kabel měřicí 6XF 493 133 (sáček 6XV 825 087)
kabel měřicí 6XF 493 122 (sáček 6XV 825 086)
kabel měřicí 6XF 493 132 (sáček 6XV 825 085)
kabel propojovací 6XF 493 164

 

Pracovní podmínky
Přípravek adresovací MHY 536 je určen k provozování ve vnitřních prostorech objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot 0 °C až +40 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 80% při +40 °C
Atmosférický tlak (66 až 106) kPa

Poznámka:
Při měření parametrů hlásičů kouře musí být ovzduší prosté dýmu, aerosolů, technických plynů, mokré páry, zvířeného prachu a jiných nečistot. Při ověřování hlásičů 
kouře ionizačních nesmí rychlost proudění vzduchu v místě hlásiče převýšit 0,5 m/s.