MHY 535
MHY 535
MHY 535 - přípravek adresovací a kontrolní se základním příslušenstvím
Přípravek adresovací MHY 535 je servisní přípravek

Přípravek adresovací MHY 535 je servisní přípravek určený k nastavení a kontrole interaktivních a adresovatených hlásičů systému elektrické požární signalizace LITES. Rovněž ho lze použít ke kontrole automatických konvenčních hlásičů.

Používá se při uvádění zařízení elektrické požární signalizace do provozu, při servisních opravách a údržbě, při periodických kontrolách provozuschopnosti apod. S použitím propojovacího kabelu 6XF 493 162 lze kontrolovat adresovatelné a interaktivní hlásiče na hlásící lince.
Adresovací přípravek MHY 535 je přenosný digitální přístroj napájený z vestavěného akumulátoru, který se obsluhuje šesti tlačítky. Nastavované a kontrolované údaje se zobrazují na alfanumerickém LCD displeji 2 × 20 znaků.
Interaktivním hlásičům (akčním členům) lze nastavit adresa v rozsahu 1 až 128.

 

Při použití s ústřednou MHU 109 se pomocí přípravku MHY 535 nastavují těmto prvkům následující parametry:
MHG 161, MHG 261, MHG 861 citlivost
citlivost mezní
hlídání zaprášení
rychlost reakce
MHG 283, MHG 661, MHG 662 citlivost
hlídání zaprášení
rychlost reakce
MHG 361, MHG 362, MHG 383, MHG 861 teplota max. části
nárůst teploty diferenciální části
min. teplota reakce diferenciální části
strmost diferenciální části
MHG 861 mód určující poměrnou váhu optické a tepelné části hlásiče
MHG 243 citlivost
rychlost reakce
MHY 921, MHY 922 nastavení stavů 1. (2.) relé – výstupu
nastavení stavů 1. (2.) optoizolovaného vstupu
MHY 419 počet opakovaného nulování
MHG 942 nastavení stavů optoizolovaného vstupu

 

Pro použití s ústřednami MHU 110 a MHU 111 umožňuje přípravek dle potřeby nastavovat i předpoplach a jeho parametry.

Poznámka:
Při použití hlásičů s ústřednami MHU 110 a MHU 111 nastavuje hlásiče prioritně ústředna podle parametrů uvedených v konfiguračním programu.
Přípravek umožňuje rovněž kontrolu nastavení výše uvedených parametrů. U nových i starších typů hlásičů lze dále kontrolovat následující veličiny:

  • elektrickou citlivost hlásičů kouře nebo teplot automaticky regulovaným aktivačním napětím UA
  • odběr proudu
  • pozadí u hlásičů kouře optických
  • adresu adresovatelných hlásičů
  • paralelní signalizaci

Přístrojem lze při použití kabelu 6XF 493 162 provádět měření na lince, které umožňuje kontrolu adres linkových prvků včetně nastavení a stavu adresovatelných i interaktivních prvků. Přístroj je možné používat i jako stejnosměrný voltmetr.

 

Technické parametry
Napájecí napětí (vestavěný AKU) 8,4 Vss
Odběr proudu max. 50 mA
Výstupní napětí pro hlásiče (21,5 ± 0,5) V
Rozsah aktivačního napětí UA (0 ÷ 20) V
Rychlost nárůstu aktivačního napětí
hlásiče kouře optické 0,02 V/s ± 10 %
ostatní hlásiče 0,1 V/s ± 10 %
Rozsah měření Uimp 0,12 ÷1 Všp
Rozsah měření klidového odběru (0 ÷ 500) µA
Rozsah voltmetru (0 ÷ 50) Vss
Vstupní odpor voltmetru >10 MΩ
Kontrola paralelní signalizace červená LED
Krytí dle ČSN EN 60529 IP 30
Zařízení třídy ochrany dle ČSN EN 61010-1 III
Rozměry (200 × 112 × 50) mm
Hmotnost cca 0,55 kg

 

Typy prvků
interaktivní MHG 161, MHG 261, MHG 361, MHG 362, MHG 861
MHG 283, MHG 383**
MHG 942, MHY 921, MHY 922, MHY 419******
adresovatelné MHG 141, MHG 241, MHG 341*
MHG 243
MHG 142, MHG 242**
MHG 941, MHY 409, MHY 909, MHY 910***
MHA 141****
MHA 143*****
MHA 144, MHA 183
neadresovatelné MHG 120, MHG 123, MHG 124, MHG 220, MHG 320, MHG 321*
MHG 181, MHG 185, MHG 282**
MHG 385, MHG 386, MHG 581, MHG 585**
MHG 231, MHG 331, MHG 531
* adaptér (zásuvka sestavená) 6XK 280 065
** adaptér (svorkovnice sestavená) 6XK 280 050
*** kabel měřicí 6XF 493 133 (sáček 6XV 825 087)
**** kabel měřicí 6XF 493 122 (sáček 6XV 825 086)
***** kabel měřicí 6XF 493 132 (sáček 6XV 825 085)
****** kabel propojovací 6XF 493 164

 

Pracovní podmínky
Přípravek adresovací MHY 535 je určen k provozování ve vnitřních prostorech objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot 0 °C až +40 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 80% při +40 °C
Atmosférický tlak 66 až 106 kPa

Poznámka:
Při měření parametrů hlásičů kouře musí být ovzduší prosté dýmu, aerosolů, technických plynů, mokré páry, zvířeného prachu a jiných nečistot. Při ověřování hlásičů kouře ionizačních nesmí rychlost proudění vzduchu v místě hlásiče převýšit 0,5 m/s.