Certifikáty a prohlášení o vlastnostech a o shodě

Systémy a ústředny

 Typ výrobku Popis výrobku Certifikace
do staveb
Ostatní schválení Ostatní schválení Prohlášení výrobce Poznámka
Systém EPS Analogový adresovatelný systém EPS TZÚS 080-019890        
MHU 110 ústředna analogová
– 256 adres
EVPÚ 1293-CPD-0142     ES 28
CPR-MHU110
 
MHU 111 ústředna analogová
– 512 adres
EVPÚ 1293-CPD-0142     ES 28
CPR-MHU111
 
MHU 115 ústředna EPS EVPÚ 1293-CPD-0266     ES 115
CPR-MHU115
 
MHU 116 ústředna EPS EVPÚ 1293-CPR-0494     DoP-MHU116  
MHU 117 ústředna EPS EVPÚ 1293-CPR-0494     DoP-MHU117  

 

Legenda:

EZÚ - notifikovaný certifikační orgán Praha
TZÚS - akreditovaný certifikační orgán Praha
FTZÚ - notifikovaný certifikační orgán Ostrava (výrobky do prostor s nebezpečím výbuchu)
EVPÚ - notifikovaný certifikační orgán Nová Dubnica