Certifikáty a prohlášení o vlastnostech a o shodě

Hlásiče a ostatní výrobky

Typ výrobku Popis výrobku Certifikace
do staveb
Schválení
do EXE
Ostatní schválení Prohlášení výrobce Poznámka
6XK 053 269 Držáky vyhřívané s odrazovými skly       CPR-6XK053269  
6XK 053 272 Držáky vyhřívané s odrazovými skly       CPR-6XK053272  
6XK 053 273 Držáky vyhřívané s odrazovými skly       CPR-6XK053273  
F1, F3, F4, F5 přepěťové ochrany       ES 04 telekomunikace
JR 8 jednotka řídící pro vagóny         vagóny
MHA 108 hlásič tlačítkový,
napěťový ( .132),
proudový ( .133)
EVPÚ 1293-CPD-0128     ES 58
CPR-MHA108
 
MHA 141 hlásič tlačítkový
adresovatelný
EVPÚ 1293-CPD-0129     ES 23
CPR-MHA141
 
MHA 142 hlásič tlačítkový
adresovatelný
EVPÚ 1293-CPR-0484     DoP-MHA142  
MHA 144 hlásič tlačítkový
adresovatelný
EVPÚ 1293-CPR-0127     ES 77
CPR-MHA144
 
MHA 145 hlásič tlačítkový
adresovatelný
EVPÚ 1293-CPR-0485     DoP-MHA145  
MHA 182 hlásič tlačítkový
konvenční,
napěťový ( .253),
proudový (.254), EXE
EVPÚ 1293-CPD-0122 FTZÚ FTZÚ 05 ATEX 0027X   DoP-MHA182  
MHA 183 hlásič tlačítkový
adresovatelný, EXE
EVPÚ 1293-CPD-0127 FTZÚ FTZÚ 05 ATEX 0028X  

DoC-MHA183
DoP-MHA183

 
MHA 901 tlačítkový hlásič
speciální 4 LED
- pro požární odvětrání
      125  
MHA 902 tlačítkový hlásič
speciální 1 LED
- spínací kontakt s aretací
      125
CPR-MHA902
 
MHA 903 tlačítkový hlásič
speciální 1 LED
- spínací kontakt bez aretace
      125
CPR-MHA903
 
MHA 904 tlačítkový hlásič
speciální 1 LED
- spínací kontakt bez aretace
      125
CPR-MHA904
 
MHG 142 hlásič kouře ionizační adresovatelný,
zvýšená mech. odolnost
EVPÚ 1293-CPD-0103     ES 20
CPR-MHG142
 
MHG 161 hlásič kouře ionizační interaktivní EVPÚ 1293-CPD-0106     ES 11
CPR-MHG161
 
MHG 186 hlásič kouře ionizační interaktivní EVPÚ 1293-CPR-0486     CPR-MHG186  
MHG 231 hlásič kouře optický konvenční, napěťový (.070), proudový (.090) EVPÚ 1293-CPD-0111     DoP-MHG231  
MHG 231 R hlásič kouře optický konvenční, napěťový (.092)         vagóny
MHG 243 hlásič kouře optický adresovatelný EVPÚ 1293-CPD-0112     DoP-MHG243  
MHG 261 hlásič kouře optický interaktivní EVPÚ 1293-CPD-0113     DoP-MHG261  
MHG 261 V hlásič kouře optický interaktivní pro autonomní zásuvky         vagóny
MHG 262i, 262 hlásič kouře optický interaktivní adresovatelný
typ MHG 262i obsahuje izolátor
EVPÚ 1293-CPD-0355     DoP-MHG262  
MHG 282 hlásič kouře optický konvenční, napěťový (.049), proudový (.050), EXE EVPÚ 1293-CPD-0114 FTZÚ FTZÚ 01 ATEX 0041X   DoP-MHG282  
MHG 282.053 hlásič kouře optický konvenční pro spec. účely, proudový (k JR8)         vagóny
MHG 283 hlásič kouře optický interaktivní, EXE EVPÚ 1293-CPD-0115 FTZÚ FTZÚ 02 ATEX 0045X   DoP-MHG283  
MHG 331 hlásič teplot konvenční, napěťový (.071), proudový (.091) EVPÚ 1293-CPD-0105     ES 02
CPR-MHG331
 
MHG 362 hlásič teplot interaktivní EVPÚ 1293-CPD-0107     ES 65
CPR-MHG362
 
MHG 383 hlásič teplot interaktivní, EXE EVPÚ 1293-CPD-0108 FTZÚ FTZÚ ATEX 0046X   ES 54
CPR-MHG383
 
MHG 385 hlásič teplot konvenční napěťový, 54÷70 °C (.058), 69÷85 °C (.059), EXE EVPÚ 1293-CPD-0109 FTZÚ FTZÚ 02 ATEX 0351X   ES 27
CPR-MHG385
 
MHG 386 hlásič teplot konvenční proudový , 69÷85 °C, EXE EVPÚ 1293-CPD-0110 FTZÚ FTZÚ 02 ATEX 0352X   ES 26
CPR-MHG386
 
MHG 386 pro JR8 hlásič teplot konvenční proudový , pro JR8         vagóny
MHG 531 hlásič plamene konvenční napěťový (.076), proudový (.077) EVPÚ 1293-CPD-0121     ES 66
CPR-MHG531
 
MHG 585 hlásič plamene konvenční, napěťový (.078), proudový (.081), EXE EVPÚ 1293-CPD-0123 FTZÚ FTZÚ 02 ATEX 0448X   ES 64
CPR-MHG585
(.081) jen jako ND
MHG 586 hlásič plamene konvenční proudový pro práškové komory , EXE   FTZÚ FTZÚ 06 ATEX 0206X   DoC-MHG586  
MHG 661 hlásič kouře lineární interaktivní P+V, univerzální, IP40 (.039), IP54 (.040) EVPÚ 1293-CPD-0116     ES 56
CPR-MHG661
 
MHG 662 hlásič kouře lineární interaktivní – odrazová verze, univerzální EZÚ 1111038     ES 73
CPR-MHG662
 
MHG 664 hHlásič kouře lineární interaktivní EVPÚ 1293-CPR-0487     CPR-MHG664  
MHG 861 hlásič multisenzorový EVPÚ 1293-CPD-0104     DoP-MHG861  
MHG 861 V hlásič multisenzorový interaktivní         vagóny
MHG 862i, 862 hlásič kouře multisenzorový interaktivní adresovatelný
typ MH G862i obsahuje izolátor
EVPÚ 1293-CPD-0354     DoP-MHG862  
MHG 942 vstupní prvek s izolátorem (hlásič technologický) EVPÚ 1293-CPD-0126     ES 82
CPR-MHG942
 
MHG 943 vstupní prvek čtyřnásobný, v krabici EVPÚ 1293-CPD-0144     ES 88
CPR-MHG943
 
MHS 408 svítidlo signální, nutno připojit přes MHY713       ES 43  
MHS 409 svítidlo signální       ES 42  
MHS 513 tablo signalizační k MHU113       ES 62  
MHS 811 tablo obsluhy k MHU110 , MHU111       ES 10
CPR-MHS811
 
MHS 815 tablo obsluhy k MHU 115       CPR-MHS815  
MHU 302 hlásící a spouštěcí zařízení       ES 59  
MHU 911 ústředna konvenční pro vagóny         vagóny
MHY 416 multiadresná jednotka pro rekonstrukce po MHU103, 106, 108       ES 83
CPR-MHY416
 
MHY 419 jednotka adresovací pro připojení konvenčních hlásičů       ES 80
CPR-MHY419
 
MHY 441 vyhodnocovací jednotka pro MHG586       ES 79
CPR-MHY441
 
MHY 506 hlavice pro kontrolu hlásičů kouře ionizačních a optických         pro MGH1xx, MHG2xx
MHY 533 hlavice pro kontrolu hlásičů teplot a plamene       ES 37 pro MGH1xx, MHG2xx
MHY 535 přípravek adresovací a kontrolní se základním příslušenství       ES 61
 
MHY 703 svorkovnice, EXE   FTZÚ FTZÚ 01 ATEX 0042U   DoC-MHY703
CPR-MHY703
 
MHY 713 svorkovnice       100
CPR-MHY713
 
MHY 717 zásuvka pro hlásiče MHG220.057         vagóny
MHY 719 hlavice montážní          
MHY 729 hlavice s nástavcem          
MHY 730 svorkovnice MHG282.053         vagóny
MHY 734 zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče       99
CPR-MHY734
 
MHY 734.028 zásuvka s akustickou signalizací       ES 15  
MHY 734.029 zásuvka pro konvenční hlásiče       99  
MHY 734.031 zásuvka pro požární uzávěry       ES 71  
MHY 734.032 zásuvka s akustickou signalizací a zakončovacím odporem         vagóny
MHY 734.033 zásuvka pro konvenční hlásiče         vagóny
MHY 734.035 zásuvka autonomní pro interaktivní hlásič - relé POŽÁR, PORUCHA         vagóny
MHY 734.037 zásuvka autonomní s výstupem POPLACH a PORUCHA se svorkovnicí       ES 86
CPR-MHY734.037
 
MHY 734.038 zásuvka autonomní s výstupem POPLACH a PORUCHA s krimpl. konektorem       ES 86
CPR-MHY734.038
 
MHY 735 adaptér pro zásuvku do vzduchotechniky        CPR-MHY735  
MHY 736 hlavice montážní          
MHY 737.249 přípravek indikační IP40 k MHG661, MHG662       122  
MHY 737.250 přípravek indikační IP54 k MHG661, MHG662       122  
MHY 739 redukce z MHY 717 na MHY 734          
MHY 912 obslužné pole požární ochrany-OPPO       ES 52
CPR-MHY912
 
MHY 913 přídavný panel pro připojení OPPO k MHU103-109       ES 40  
MHY 918 jednotka výstupů, 8x reléový výstup nebo otevřený kolektor, v krabici EVPÚ 1293-CPD-0176      ES 87
CPR-MHY918
 
MHY 919 obslužné pole požární ochrany       CPR-MHY919  
MHY 923 Vstupní/Výstupní prvek (člen akční) EVPÚ 1293-CPD-0145     ES 85
CPR-MHY923
 
MHY 924 Adresovací modul pro sirény EVPÚ 1293-CPD-0255     ES 90
CPR-MHY924
 
MHY 925 Adresovací vstupní/výstupní zařízení EVPÚ 1293-CPD-0254     ES 91
CPR-MHY925
 

 

Legenda:

EZÚ - notifikovaný certifikační orgán Praha
TZÚS - akreditovaný certifikační orgán Praha
FTZÚ - notifikovaný certifikační orgán Ostrava (výrobky do prostor s nebezpečím výbuchu)
EVPÚ - notifikovaný certifikační orgán Nová Dubnica